Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
Bảo Trì Chiến Quốc ngày 03/05/2024


Chư vị bằng hữu thân mến,

 

Từ 06h00 đến 12h00 ngày 03/05/2024, hệ thống máy chủ game Chiến Quốc 2 sẽ được tạm ngưng phục vụ để bảo trì và cập nhật tính năng. Trong thời gian này, các bằng hữu sẽ không thể đăng nhập được vào thế giới Chiến Quốc.

 

Sau thời gian bảo trì, Chiến Quốc 2 sẽ có một số điều chỉnh và thay đổi sau:

 

- Cập nhật tăng giới hạn cấp độ nhân vật đến 100 cấp.

- Cập nhật tăng giới hạn cấp độ kỹ năng đến 120 cấp.

- Cập nhật tăng giới hạn cấp độ Tu Vi đến 108 cấp.

- Cập nhật tăng giới hạn hợp thành trang sức phụ đến +2.

- Cập nhật phần thưởng Nhiệm Vụ Thu Yêu, bổ sung tiềm năng và ngân lượng.

- Cập nhật vật phẩm Phong Thi Phù. Người chơi thuộc môn phái Mao Sơn có thể sử dụng vật phẩm này thu giữ thi thể BOSS và triệu hồi để sử dụng như Cương Thi, có cấp độ giới hạn cao hơn 10 cấp so với chủ nhân. Lưu ý: Hiện tại chỉ có BOSS Khuyển Thái Lan, Âm Gian Phản ĐồHổ Vương sẽ tồn tại thi thể trong 5 phút sau khi bị tiêu diệt.

- Cập nhật vật phẩm Ngự Hồn Lệnh và chức năng Ngự Hồn Bảo Thú. Sử dụng yêu cầu nhân vật cấp độ 91 và Bảo Thú cấp độ 70 trở lên.

- Cập nhật hình ảnh vật phẩm Uẩn Linh Bảo Giám.

- Cập nhật hoạt ảnh sử dụng kỹ năng Bách Bộ Xuyên Dương của môn phái Đường Môn.

- Điều chỉnh tác dụng phụ kỹ năng Dã Tính Cuồng Lực Cường Hóa của môn phái Đào Hoa Nguyên, sát thương nhận thêm mỗi 1% Khí Huyết mất đi giảm xuống 0.15%.

- Điều chỉnh cơ chế tấn công xạ kích của môn phái Thục Sơn, tấn công sẽ gây sát thương Ngoại Công khi trang bị Đao Pháp và Nội Công khi trang bị Kiếm Pháp. Đối với Đao Pháp, tấn công xạ kích sẽ tự động tắt khi cận chiến với mục tiêu.

- Điều chỉnh tăng thêm 1 ô khoản cách thi triển cho các kỹ năng Phá Không Kích, Phá Ma Trảm, Lực Phách Hoa Sơn của môn phái Thục Sơn.

- Điều chỉnh kỹ năng Nghênh Phong Trảm của môn phái Thục Sơn nhánh Đao Pháp, bổ sung sát thương theo hình bán nguyệt, các mục tiêu ở hàng ngang trước mặt đều sẽ nhận hiệu quả xuất huyết.

- Điều chỉnh kỹ năng Phá Không Kích của môn phái Thục Sơn nhánh Đao Pháp, loại bỏ sát thương hàng ngang.

- Điều chỉnh kỹ năng Lưu Tinh Truy Mạng của môn phái Thục Sơn nhánh Đao Pháp, giảm 1 giây thời gian tái sử dụng khi tấn công thường và xạ kích.

- Điều chỉnh giảm thời gian giãn cách khi sử dụng kỹ năng của môn phái Thục Sơn nhánh Đao Pháp.

- Điều chỉnh kỹ năng Băng Phách Ngân Tâm của môn phái Thục Sơn, trong thời gian tác dụng sẽ miễn dịch hiệu quả Choáng của pháp bảo Nhiếp Hồn Linh.

- Điều chỉnh gia tăng thuộc tính nâng cấp của trang bị Dương Quang Hạng Liên.

- Sửa lỗi hiệu quả hấp thụ Khí Huyết / Pháp Lực không hiệu lực đối với sát thương Xạ Kích và Nội Công.

 

Mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp ủng hộ của chư vị bằng hữu.

 

(Thất Quốc Tổng Quản)