Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 


GIỚI THIỆU BANG PHÁI

 

Thế gian mênh mông, sự vật đổi dời trong chớp mắt, bậc anh hùng đơn thương độc mã dù tài năng cách mấy cũng không thể đào núi lấp biển. Nếu bạn cùng huynh đệ, sư phụ hoặc nương tử của mình đồng tâm hợp lực thì có thể hùng bá thiên hạ, lập thành Bang hội.
 
Bang phái đàm đạo
Bạn và huynh đệ trong Bang có thể dùng kênh trò chuyện Bang hội để đàm đạo mà tránh được tai mắt thiên hạ tò mò.
 
Bang phái nội chính
Những bậc trưởng bối trong Bang hội có thể quản lý Bang chúng, ủy thác chức vụ, nghiên cứu huấn luyện kỹ năng, quản lý Bang khố …Thông qua hệ thống quản lý Bang phái rất chi tiết và tinh tế. Giờ đây những vị Bang chủ có thể thử tài thống lĩnh quần hùng, xưng bá thiên hạ.
 
Bang phái kỹ năng
Người trong Bang hội có thể học thêm được những kỹ năng, chiêu thức hỗ trợ hoặc cường hóa đặc biệt mà không thể kiếm được ở ngoài. Cũng như chỉ có Thiên Cơ Viên của Bang phái mới gia tăng cấp bậc nghề nghiệp cho người chơi mà thôi.
 
Chiến tranh Bang phái
Bang phái đại chiến, phân cao thấp không chỉ vì danh dự mà còn vì quyền lực. Kẻ chiến thắng sẽ được chiến lợi phẩm còn người thua sẽ phải trả giá của kẻ bại trận. “Thắng làm vua, thua làm giặc” đó là đạo lý vĩnh viễn trong thời loạn thế.
 
Nhiệm vụ Bang phái
Trong Bang phái luôn có những nhiệm vụ tuần hoàn, mang lại điểm cống hiến, tặng phẩm và một lượng điểm kinh nghiệm kha khá cho bạn.
 

Quái vật công thành
Vì bảo vệ thành quả phát triển Bang hội mà nam phụ lão ấu trong Bang đều phải binh khí trong tay quyết chiến với quái vật, thà chết giữ thành

 

 
 
 
 
 
Đầu trang