Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 

Khi người chơi đạt cấp 30 hoặc cao hơn, Chiến Quốc Loạn Thế Anh Hùng sẽ hỗ trợ cho người chơi 3 ngày dùng thử chức năng VIP với nhiều hiệu quả to lớn, giúp ích người chơi rất nhiều trên đường hành hiệp.

Có thể gặp Thần Tiên Gia Gia Tân Thủ Thôn (095, 125) hoặc Nước Chu (290, 175) để nhận gói VIP dùng thử này.


Chọn “Gói dùng thử VIP”


Tiếp tục chọn “Nhận được gói dùng thử VIP”

Hiệu quả VIP:
- Có được danh hiệu “VIP”.
- Gia tăng 50 điểm Ngoại Công.
- Gia tăng 50 điểm Nội Công.
- Gia tăng 50 điểm Ngoại Kháng.
- Gia tăng 50 điểm Nội Kháng.
- Sử dụng các loại dược phẩm thông thường sẽ rút ngắn 5 giây thời gian hồi phục.
- Có thể nhận thời gian nhân đôiThần Tiên Gia Gia.


Chọn “Nhận được thời gian gấp bội VIP” như hình

- Có thể sử dụng được kênh trò chuyện VIP.


- Trò chuyện bằng những màu chữ khác.


Mở bảng “Văn từ biểu cảm” để chọn màu chữ khác.

- Một ngày được miễn phí 3 lần hồi sinh.
- Tăng thêm điểm kinh nghiệm khi làm nhiệm vụ Sư Môn.
- Tăng thêm điểm tiềm năng khi làm nhiệm vụ Sư Gia.
- Có người chơi VIP trong nhóm sẽ tăng thêm điểm kinh nghiệm cho toàn đội.
- Chế tạo vật phẩm từ kỹ năng nghề tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.
- Sử dụng Linh Thạch rèn luyện trang bị, sử dụng Đoạn Tạo Thạch để gia tăng thuộc tính của trang bị tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.
- Hủy bỏ hạn chế đẳng cấp của Chiến Quốc Trận, có thể vào bất cứ Chiến Quốc Trận nào.
 
 
Đầu trang