Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 

 

LỄ PHỤC VÀ THỦ TỤC KẾT HÔN

 

1. Điều kiện kết hôn

 

a. Điều kiện kết hôn:
1 Nam và 1 Nữ cùng lập nhóm, trưởng nhóm nhất thiết phải là Nam. Cả hai phải có đẳng cấp từ 40 trở lên và trưởng nhóm phải có 1000 000 lượng. Người chơi phải mặc lễ phục kết hôn (mua trong Chiến Quốc Trân Bảo Khố) mới có thể tiến hành kết hôn.
Không thể kết hôn khi:
 • Nếu chỉ có 1 người mặc lễ phục.
 • Nếu 1 người mặc kiểu Tuyền Thống, 1 người mặc kiểu Hiện Đại.
 • NPC tiến hành hôn lễ: Nguyệt Lão (Chu Quốc 284, 253)


b. Phần thưởng:
- Mở nhiệm vụ Phu thê tại NPC Hồng Nương (Chu Quốc 286, 256)
- 10 viên Hỷ Đường có ghi lại thời gian mà 2 người đã kết hôn (Khi sử dụng: Hồi phục hoàn toàn Khí Huyết và Pháp Lực, tặng vật phẩm ngẫu nhiên. Tái sử dụng sau 60 phút)

 

2. Cách sử dụng lễ phục và cách hủy bỏ:


Cả hai loại lễ phục đều sử dụng bằng cách nhấn chuột phải, khi nhấn chuột phải để sử dụng thì lễ phục vẫn chiếm 1 ô trong hành trang và ko biến mất. Ngoại hình của nhân vật sẽ được thay đổi tùy theo loại lễ phục.

Khi gamer đang ở tình trạng mặc lễ phục, thì khi chết hoặc rớt mạng vẫn không mất hiệu quả, ngoại trừ 3 trường hợp sau:
 • Người chơi tự động hủy bỏ.
 • Thời gian hiệu lực kết thúc.
 • Sử dụng lễ phục khác hoặc biến thân.
3. Đặc tính vật phẩm


Trạng Nguyên Phục

 

 

Miêu tả: [Truyền Thống] Áo cưới truyền thống của Nam, thể hiện phong thái tuấn tú.
Đặc tính: Tăng 5% Khí Huyết, 5%Phòng Thủ.
Nhấn chuột phải để sử dụng hoặc hủy bỏ.
Có thể bỏ,giao dịch, dự trữ, bán. Không thể tinh luyện.
Giá : 200 Kim Bảo
Hiệu lực : 14 ngày

 

Phụng Quan Hà Ấp

 

[Truyền Thống] Áo cưới truyền thống của Nữ, rạng ngời như ánh dương.
Đặc tính: Tăng 5% Khí Huyết, 5%Phòng Thủ.
Nhấn chuột phải để sử dụng hoặc hủy bỏ.
Có thể bỏ,giao dịch, dự trữ, bán. Không thể tinh luyện.
Giá : 200 Kim Bảo
Hiệu lực : 14 ngày


Lễ Phục

 

 

[Hiện Đại] Áo cưới tân thời của Nam, tràn đầy vẻ hào hoa phong nhã.
Đặc tính: Tăng 5% Khí Huyết, 5% Phòng Thủ.
Nhấn chuột phải để sử dụng hoặc hủy bỏ.
Có thể bỏ,giao dịch, dự trữ, bán. Không thể tinh luyện.
Giá : 150 Kim Bảo
Hiệu lực : 14 ngày

 

Hôn Sa

 

 

[Hiện Đại] Áo cưới tân thời của Nữ, tô điểm sự trong sáng thuần khiết.
Đặc tính: Tăng 5% Khí Huyết, 5% Phòng Thủ.
Nhấn chuột phải để sử dụng hoặc hủy bỏ.
Có thể bỏ,giao dịch, dự trữ, bán. Không thể tinh luyện.
Giá : 150 Kim Bảo
Hiệu lực : 14 ngày

 

4. Nhiệm vụ Phu thê:


NPC giao Nhiệm vụ: Hồng Nương (Chu Quốc 286, 256)


a. Điều kiện thực hiện nhiệm vụ:
Hồng Nương sẽ nhờ bạn tiêu diệt Ác Bá, vốn xuất hiện ngẫu nhiên tại 8 quốc gia, khi đó phu thê có thể cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, nhưng phải lưu ý:
 • Phu thê phải lập chung một Nhóm và chỉ gồm 2 người.
 • Khi nhận hoặc trả Nhiệm vụ cả hai phải ở gần NCP Hồng Nương.
 • Chỉ cần 1 người hủy Nhiệm vụ thì Nhiệm vụ của cả hai sẽ thất bại.
 • Sau 60 phút không hoàn thành thì nhiệm vụ sẽ tự động thất bại.
 • Sau khi nhiệm vụ bị thất bại hoặc hủy bỏ, phải chờ 2h sau để nhận lại.
 • Chỉ có người mang Nhiệm vụ mới có thể tấn công


b. Phần thưởng:
Đồng Tâm Khóa: Có thể kêu gọi lang quân hoặc nương tử của bạn đến bên cạnh. (Không thể sử dụng trong những nơi đặc biệt và trong các quốc gia).

 

5. Ly hôn:


a. Đồng thuận ly hôn:
Hai người chơi muốn ly hôn có thể đến gặp Nguyệt Lão để đề nghị ly hôn, khi ly hôn thành công Nguyệt Lão sẽ lấy lại Đồng Tâm Khóa của 2 người.

 

b. Đơn phương ly hôn:
Khi 1 người muốn chia tay với bạn đời, có thể đơn phương đến tìm Nguyệt Lão để đề nghị ly hôn. Sau 3 ngày suy nghĩ nêu vẫn giữ nguyên ý định, hệ thống sẽ trừ 1000000 và thu lại Đồng Tâm Khóa của cả hai. (Nếu không đến xác định ly hôn thì sau 10 ngày hệ thống sẽ tự động hủy bỏ đề nghị ly hôn)
 
 
Đầu trang