Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 

 
 
 
KHAI KHOÁNG
 
 
 
Bạn có biết những thần binh lừng lẫy trên thiên hạ bắt nguồn từ đâu không? Tất cả đều từ những khoáng thạch rải rác trên khắp cõi trung nguyên. Dĩ nhiên những kẻ phàm phu tục tử không thể phân biệt được giữa khoáng thạch và đá tảng đâu!
Nếu bạn muốn trở thành 1 thương nhân giàu có nhờ buôn bán các loại khoáng thạch và nguyên liệu tinh chế từ chúng cho các danh sư Rèn đúc và Cơ quan, hãy đến nước Yên để học nghề nhé.
 
Đặc điểm:
Có thể khai thác các loại khoáng thạch từ thiên nhiên, sau đó tinh chế thành các nguyên liệu cần thiết cho Thợ rèn và Cơ quan để chế tạo ra các loại vũ khí, vật phẩm hoàn chỉnh.

Công cụ:
Muốn khai thác khoáng thạch từ thiên nhiên, bạn cần mua Cuốc từ tiệm Tạp hóa ở nước Yên.
 
 
Tinh luyện:
Sau khi thu thập đủ khoáng thạch, bạn phải đến lò rèn ở chỗ Thợ sửa chữa. Tại đây mở bảng kỹ năng nghề để tinh luyện khoáng thạch.

Khoáng thạch:
Mỗi loại khoáng thạch yêu cầu đẳng cấp nghề nghiệp khác nhau để khai thác.
 
Hao tổn:
Khi khai thác khoáng thạch sẽ không tiêu hao thể lực của nhân vật, nhưng Độ bền của Công cụ sẽ bị giảm cho dù khai thác thành công hay thất bại.
 
 
Đầu trang