Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
Ra mắt
Hệ Thống Ký Gửi Kim Bảo
 
Các bằng hữu giang hồ không phải ai cũng thuận lợi kiếm được Ngân Lượng hay Kim Bảo dễ dàng. Người có Kim Bảo lại thiếu Ngân Lượng mua vật phẩm xịn trang bị cho mình, kẻ giàu Ngân Lượng lại thiếu Kim Bảo để sắm các thứ cần dùng trong Trân Bảo Khố. Hiểu thấu được nỗi khổ tâm này của chư vị bằng hữu Thất Quốc Tổng Quản ta sẽ phái Người Ký Gửi Bán Thẻ đến Chu Quốc (240, 220) vào ngày 17/07/2008 để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng mở tính năng Ký Gửi Kim Bảo giúp các bằng hữu có thể chuyển đổi dễ dàng giữa Ngân LượngKim Bảo cần thiết cho việc chi tiêu của mình.
 
I. Giới thiệu:
- Chiến Quốc giới thiệu đến các bạn hệ thống “Ký Gửi Kim Bảo” với mục đích xóa bỏ ngăn cách giữa Kim Bảo với Ngân Lượng trong trò chơi và những thành kiến về “Vật Phẩm Hỗ Trợ” đối với anh hùng hào kiệt bốn phương.

- Hãy nghĩ xem, giờ đây với Ký Gửi Kim Bảo, các bạn đã có thể sử dụng Ngân Lượng kiếm được để mua Kim Bảo và thử tất cả những kỳ trân bảo vật trong Chiến Quốc Trân Bảo Khố, cũng như dễ dàng có đủ số Ngân Lượng cần thiết bằng số Kim Bảo phong phú của mình. Không còn những đắn đo làm sao để có Kim Bảo, không còn nỗi buồn và mặc cảm khi chỉ có ngân lượng trong tay mà nhìn những vật phẩm hỗ trợ xa xỉ… Hay phải vắt óc thâu đêm để tìm đủ số ngân lượng thăng cấp cho Bang của mình.
 

II. Các chức năng chính


1. Chức năng Gửi Kim Bảo
- Người chơi sử dụng chức năng này để Ký Gửi Kim Bảo
- Có thể ký gửi 50 – 100 – 200 Kim Bảo

2. Chức năng Thu Mua Kim Bảo
- Sử dụng Ngân Lượng trong game để Thu Mua Kim Bảo do người chơi khác Ký Gửi

3. Chức năng Kiểm Tra Kim Bảo Đã Gửi Bán
- Người Ký Gửi Kim Bảo sử dụng chức năng này để kiểm tra Kim Bảo mà mình đã Ký Gửi.
- Thu hồi Kim Bảo đã quá hạn hay lấy Ngân Lượng khi đã bán được Kim Bảo
 

III. Hướng dẫn sử dụng


1. Ký Gửi Kim Bảo

 
- Tại cửa số Gửi bán Kim Bảo. Người chơi chọn lựa số Kim Bảo mà mình muốn Ký Gửi. Có 3 lựa chọn số Kim Bảo Ký Gửi: 50 Kim Bảo, 100 Kim Bảo và 200 Kim Bảo

- Thời gian để ký gửi. Khi hết thời gian này, nếu số Kim Bảo Ký Gửi vẫn chưa được bán, thì Kim Bảo sẽ mất hiệu lực và người Ký Gửi phải thu hồi lại số Kim Bảo ở chức năng Kiểm Tra Kim Bảo. Thời gian hiệu lực gồm có: 8 giờ, 12 giờ và 24 giờ

- Người Ký Gửi sẽ đưa ra giá bán ở mục Giá Bán.

Lưu ý:
• Giá bán tối thiểu phải trên 10.000 Ngân Lượng
• Giá bán phải là số chia hết cho 1.000
 

2. Thu Mua Kim Bảo

- Người mua Kim Bảo sẽ tùy chọn số Kim Bảo mà mình muốn mua 50 Kim Bảo, 100 Kim Bảo hay 200 Kim Bảo

- Người mua chỉ việc lựa chọn Kim Bảo hợp với giá Ngân Lượng mình có và ấn nút “Mua” để mua Kim Bảo

- Khi mua thành công, người chơi sẽ nhận được số Kim Bảo tương ứng và sẽ bị mất Ngân Lượng theo giá bán Kim Bảo


3. Kiểm tra Kim Bảo đã Ký Gửi

- Người Ký Gửi Kim Bảo sẽ kiểm tra Kim Bảo của mình ở chọn lựa này
- Khi Kim Bảo chưa hết thời hạn gửi, người Ký Gửi sẽ không thể rút được Kim Bảo đã ký gửi
- Chỉ rút được Kim Bảo khi đã hết hiệu lực hoặc đã được bán.
- Khi đó, người chơi chỉ ấn vào nút “Lấy ra” thì sẽ thu hồi lại số Kim Bảo chưa bán được hoặc Ngân Lượng tương ứng khi đã bán được Kim Bảo

IV. Ghi chú
- Người thu mua không cần phải có Kim Bảo trong tài khoản. Số Kim Bảo trong tài khoản là 0 vẫn có thề mua thành cộng Kim Bảo của người Ký Gửi
 
 

(Thất Quốc Tổng Quản)

 
 
Đầu trang