Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 
Cấm Vệ Quân:
Tương truyền võ công của Cấm Vệ Quân là do đại tướng quân khai quốc nhà Chu là Dương Tiễn truyền lại, gồm có Bá Vương Thương pháp và Phong Ma Bổng pháp. Thương pháp thì phong nhuệ vô song, hùng tráng như mãnh thú còn Bổng pháp hào khí vạn trượng, có thể bài sơn đảo hải. Chỉ cần tinh thông 2 loại võ công trên thì đã có thể nhất địch vạn nhân, uy chấn võ lâm.

Ngoài ra, các Cấm Vệ Quân còn được huấn luyện trong môi trường quân kỷ nghiêm túc nên khi xuất trại, ai cũng có thể chất cường tráng và ý chí chiến đấu sắt đá.
 
Trọng khí: Cường Lực

Môn phái:Côn Luân-Mao Sơn-Thục Sơn-Đường Môn-Cấm Vệ Quân-Vân Mộng Cốc-Đào Hoa Nguyên
 
 
 
Đầu trang
 
Côn Luân
24-06-2021

Đào Hoa Nguyên
24-06-2021

Đường Môn
24-06-2021

Mao Sơn
24-06-2021

Thục Sơn
24-06-2021