Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 


   


Bộ kỹ năng
Mô tả bộ kỹ năng
Hình ảnh
Tên kỹ năng
Cấp độ
Mô tả kỹ năng
Bá Vương Thương Pháp
Thương pháp phong nhuệ như mãnh thú là niềm kiêu hãnh của Cấm Vệ Quân dù nơi chiến địa hay chốn giang hồ
Mãng Xà Xuất Động
 
Chiêu thức cận chiến sơ đẳng, tăng thêm 30 điểm Ngoại Công khi sát thương 1 mục tiêu
Giao Long Nhập Hải
Cấp
6
Thương pháp như thuồng luồng về biển vừa quyết liệt vừa sắc bén, tăng thêm 8% độ chính xác khi tấn công mục tiêu
Trường Giang Nộ Thủy
Cấp 12
Chiêu thức mãnh liệt cuồn cuộn như nước chảy, làm cho đối thủ trong 16 giây mất đi tổng cộng 96 điểm Khí Huyết
Trực Đảo Hoàng Long
Cấp 17
Thương pháp hung hãn như Rồng dữ xuyên thấu đối thủ trong nháy mắt, tăng thêm 30 điểm Ngoại Công khi sát thương và làm mục tiêu bị Trọng Thương trong 6 giây
Thiên Lý Tất Sát
Cấp 23
Thương pháp hung bạo truy kích một mục tiêu trong tầm nhìn, tăng thêm 70 điểm Ngoại Công khi sát thương và làm đối thủ bị Choáng trong 2 giây
Phi Long Tầm Châu
Cấp 28
Sử dụng trường thương như cưỡi rồng vượt mây truy kích một mục tiêu trong tầm nhìn, tăng thêm 80 điểm Ngoại Công khi sát thương và làm đối thủ bị Choáng trong 2 giây
Lôi Đình Kích
Cấp 35
Chiêu thức tối thượng của Bá Vương Thương Pháp với uy lực kinh hồn, tăng thêm 30 điểm Ngoại Công khi sát thương và tấn công mục tiêu 2 lần liên tiếp
Phong Ma Côn Pháp
Côn pháp của Cấm Vệ Quân uy danh lừng lẫy từ hơn mấy trăm năm nay
Ngạo Thiên Côn
 
Chiêu thức tấn công căn bản của côn pháp, tăng thêm 10 điểm Ngoại Công khi sát thương mục tiêu
Hoành Tảo Thiên Quân
Cấp 6
Côn pháp tung hoành chiến trường như chốn không người, tăng thêm 20 điểm Ngoại Công và sát thương 8 hướng xung quanh bản thân
Thiên Bồng Nhất Kích
Cấp 12
Chiêu thức nặng tựa thiên binh vạn mã chấn động, vô hiệu hóa vũ khí của đối thủ trong 8 giây. Sử dụng đối với quái vật sẽ giảm 30 điểm Ngoại Công của mục tiêu
Ngũ Lôi Áp Đỉnh
Cấp 17
Côn pháp đặc biệt mang theo lôi điện kinh thiên, tăng thêm 15 điểm Ngoại Công khi sát thương và làm mục tiêu không thể sử dụng vũ khí trong 5 giây. Sử dụng đối với quái vật sẽ giảm 30 điểm Ngoại Kháng
Mê Hồn Thức
Cấp 24
Côn pháp nhu diệu, không gây sát thương nhưng làm mục tiêu bị Hôn Mê trong 30 giây
Đại Hải Cuồng Đào
Cấp 29
Côn thức mạnh mẽ bất tận như biển to sóng dữ, tăng thêm 20 điểm Ngoại Công khi tấn công và làm đối thủ Choáng trong 3 giây
Ba Đào Nộ Lãng
Cấp 33
Côn pháp tối thượng cuồng nộ như sóng thần, tăng thêm 25 điểm Ngoại Công và ra đòn với 100% khả năng Bạo Kích
Thương Côn Bộ Pháp
Tâm pháp rèn luyện các chiêu thức Thương và Côn. Mỗi cấp tăng 0.6 điểm phòng thủ
Mãnh Hổ Bộ Pháp
Cấp 7
Bộ pháp tăng cường khả năng tránh né của Cấm Vệ quân, tăng thêm 10% Thân Thủ trong 120 giây
Kim Sư Bộ Pháp
Cấp 20
Bộ pháp tăng cường khả năng tránh né của Cấm Vệ Quân, tăng thêm 20% Thân Thủ của tất cả đồng đội trong 60 giây
Binh Pháp
Trở thành Cấm Vệ Quân phải nắm vững cách thức tác chiến. Mỗi cấp tăng 0.6 điểm phòng thủ. Đồng thời thông qua chiến đấu để bổ sung nguyên khí
Thiền Trị
Cấp 5
Tự trị thương, hồi phục 150 điểm Khí Huyết trong 10 giây
Chấn Thiên Nộ Hống
Cấp 13
Tiếng thét xông trận long trời lở đất, khiến cho những đối thủ xung quanh bị Choáng trong 3 giây
Sinh Tử Thần Lực
Cấp 21
Trong 9 giây tăng thêm 30 điểm Ngoại Công và 60 điểm Ngoại Kháng
Luân Hồi Vạn Chuyển
Cấp 30
Khi Khí Huyết giảm xuống dưới 70% mới có thể sử dụng kỹ năng này. Lập tức hồi phục tất cả nguyên khí đồng thời hủy bỏ thời gian chờ của tất cả các kĩ năng đã sử dụng trước đó
Ma Luyện
Tâm pháp rèn luyện. Mỗi cấp tăng thêm 5 điểm Nguyên Khí tối đa và tăng 3 điểm sát thương
 
 
 
Đầu trang
 
Chiến đấu
24-06-2021

Cửa hàng
24-06-2021

Bảo Rương
24-06-2021

Tu Vị
24-06-2021

Bái Sư
24-06-2021

Bảo Hiểm
24-06-2021

Trồng Trọt
24-06-2021

12 Con Giáp
24-06-2021

Kết Hôn
24-06-2021