Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 


   


Bộ kỹ năng
Mô tả bộ kỹ năng
Hình ảnh
Tên kỹ năng
Cấp độ
Mô tả kỹ năng
Đại Thừa Đạo Pháp
Pháp thuật thượng thừa của Đạo gia. Mỗi cấp tăng thêm 4 điểm Pháp Lực và tăng khả năng Bạo Kích của sát thương Nội Công thêm 0.05% điểm
Biến Thân Thuật
Cấp 35
Vật phẩm tiêu hao: 3 lá Bùa Giấy: Đạo thuật có khả năng biến kẻ địch thành một động vật. Trong hình thể động vật sẽ không thể sử dụng bất cứ phép thuật hay kỹ năng nào (Nhưng có thể sử dụng vật phẩm)
Âm Dương Ngũ Hành
Đạo gia ai cũng tinh thông âm dương, thấu hiểu ngũ hành tương sinh tương khắc. Mỗi cấp tăng 2 điểm Nội Công
Phá Chú
Cấp 10
Hóa giải 1 bùa chú nguyền rùa trên người đồng đội.
Phong Ma Chú
Cấp 22
Pháp thuật chỉ tác dụng trên một mục tiêu, làm đối thủ bị Trầm Mặc trong 6 giây (không thể sử dụng pháp thuật hay kỹ năng)
Âm Dương Ngũ Hành
Đạo gia ai cũng tinh thông âm dương, thấu hiểu ngũ hành tương sinh tương khắc. Mỗi cấp tăng 2 điểm Nội Công
Phong Hỏa Quyết
Cấp 5
Dùng phong hỏa làm vũ khí ngũ hành, tăng thêm 30 điểm Nội Công khi tấn công mục tiêu từ xa
Ngự Lôi Thuật
Cấp 12
Vật phẩm tiêu hao: 1 lá Bùa Giấy: Hô gọi Ngự Lôi Thiên Sư tấn công địch thủ, tăng thêm 30 điểm Nội Công khi sát thương và làm mục tiêu bị Choáng trong 1 giây
Hỏa Long Quyết
Cấp 18
Vật phẩm tiêu hao: 3 lá Bùa Giấy: Triệu hồi Hoả Long Liệt Diễm vô tình thiêu đốt kẻ địch, tăng thêm 30 điểm Nội Công khi sát thương và làm mục tiêu bị Thiêu Đốt trong 12 giây, mỗi 3 giây mất 30 điểm Khí Huyết
Hàn Băng Thuật
Cấp 22
Vật phẩm tiêu hao: 1 lá Bùa Giấy: Phát ra nội công hàn băng để tấn công mục tiêu từ xa, tăng thêm 30 điểm Nội Công khi sát thương và làm mục tiêu bị Chậm Chạp trong 6 giây
Thương Long Quyết
Cấp 27
Tiêu hao: 3 lá Bùa Giấy: Triệu hồi Thương Long tấn công kẻ địch, tăng thêm 30 điểm Nội Công khi sát thương đồng thời làm mục tiêu bị Đóng Băng trong 6 giây
Hàn Băng Trận
Cấp 35
Vật phẩm tiêu hao: 5 lá Bùa Giấy: Phát ra thần công cực hàn hộ thể trong phạm vi 7×7 ô, sát thương với 150 điểm Nội Công và làm tất cả mục tiêu bị Đóng Băng trong 6 giây
Huyền Long Chân Khí
Cấp 44
Vật phẩm tiêu hao: 4 lá Bùa Giấy: Triệu hồi Hắc Ám Thần Long tấn công đối thủ, tăng thêm 100 điểm Nội Công và tăng 5% khả năng ra đòn Bạo Kích
Kim Cang Pháp Chú
Đạo pháp thượng thừa lấy tấn công làm chủ đạo, có thể chọc trời khuấy biển hay hàng yêu phục ma. Thiên về các pháp thuật tấn công tập thể
Khốn Ma Thuật
Cấp 10
Vật phẩm tiêu hao: 1 lá Bùa Giấy: Đạo thuật trói yêu, phong tỏa di chuyển của mục tiêu trong 6 giây. Pháp thuật không có tác dụng với người chơi khác
Kim Quang Trận
Cấp 20
Vật phẩm tiêu hao: 3 lá Bùa Giấy: Đạo thuật dựng thành trận pháp Kim Quang Thiên Kiếm, tăng thêm 130 điểm Nội Công và sát thương tất cả đối thủ trong phạm vi 5×5 ô xung quanh mục tiêu
Khốn Ma Trận
Cấp 31
Tiêu hao:Bùa Giấy 6 lá: mục tiêu Phong Toả 3×3 trong khu vực tất cả hành động của kẻ địch khiến bất động trong 6 giây .Kỹ năng này đối với người chơi vô hiệu
Lôi Long Quyết
Cấp 44
Vật phẩm tiêu hao: 6 lá Bùa Giấy: Triệu hồi Thượng Cổ Lôi Long tấn công địch thủ, tăng thêm 150 điểm Nội Công khi sát thương tất cả mục tiêu trong phạm vi 9×9 ô liên tục trong 6 giây. Đồng thời có 30% khả năng khiến địch thủ bị Choáng trong 1 giây
Càn Khôn Na Di
Độc môn phòng vệ tâm pháp có khả năng gia tăng công lực cho người luyện. Mỗi cấp tăng 1 điểm Nội Kháng
Càn Khôn Na Di
Cấp 10
Dùng nội lực hộ thể, chuyển hóa 100 điểm sát thương thành tiêu hao Pháp Lực. Mỗi 1 điểm sát thương tương ứng 1 điểm Pháp Lực tiêu hao. Tâm pháp có thể duy trì trong 5 phút
Đằng Vân Giá Vũ
Cấp 22
Tiên thuật cưỡi mây đạp gió, có thể biến đến kế bên người chơi khác trong chớp mắt
Long Du Tứ hải
Cấp 25
Có thể lập tức dịch chuyển đến bên người chơi khác theo số ID riêng. Nếu họ đang ở nơi an toàn hay trong động sâu thì không thể dùng pháp thuật này
 
 
Đầu trang
 
Chiến đấu
24-06-2021

Cửa hàng
24-06-2021

Bảo Rương
24-06-2021

Tu Vị
24-06-2021

Bái Sư
24-06-2021

Bảo Hiểm
24-06-2021

Trồng Trọt
24-06-2021

12 Con Giáp
24-06-2021

Kết Hôn
24-06-2021