Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 


   

Bộ kỹ năng
Mô tả bộ kỹ năng
Hình ảnh
Tên kỹ năng
Cấp độ
Mô tả kỹ năng
Ngự phong Tâm Pháp
Pháp thuật triệu hồi thần phong của Vân Mộng ẩn sĩ
Liệt Phong Quyết

Cấp 5

Hô gọi liệt phong, tăng thêm 20 điểm Nội Công khi tấn công 1 mục tiêu từ xa
Toàn Phong Quyết
Cấp 16
Ám thuật hiệu triệu Toàn Phong tấn công làm giảm tốc độ di chuyển của 1 mục tiêu từ xa. Không ngừng hấp thụ 15 điểm Khí Huyết của đối thủ liên tục trong 10 giây, ngoài ra có thể đem Khí Huyết hấp thụ được chia đều cho các thành viên cùng Nhóm trong phạm vi 21×21 ô
Phong Vũ Kinh Thiên
Cấp 30
Chú thuật thượng thừa hô gọi cuồng phong tấn công từ xa, tăng thêm 250 điểm Nội Công khi sát thương đối thủ liên tục trong 8 giây
Trung Y Dược Lý
Kỹ năng đặc biệt của bang phái, có thể gia tăng mỗi cấp thêm 6 điểm Khí Huyết và thêm 0.9 điểm Ngoại Kháng
Ngân Châm Độ Ách
Cấp 10
Dùng ngân châm đả thông kinh mạch, trong 15 phút có thể tăng thêm 20 điểm Ngoại Công cho đồng đội
Kim Châm Độ Ách
Cấp 10
Dùng kim châm hội tụ nguyên khí, trong 15 phút có thể tăng thêm 20 điểm Nội Công cho đồng đội
Tẩy Trần Quyết
Cấp 16
Đạo thuật hóa giải bùa chú nguyền rủa đã mắc phải trên bản thân hoặc đồng đội
Cường Thể Thuật
Cấp 20
Đạo thuật tráng kiện cơ thể, trong 15 phút có thể tăng thêm 50 điểm Khí Huyết tối đa cho đồng đội
Cường Tâm Thuật
Cấp 20
Vật phẩm tiêu hao: Thần Nông Bảo Điển: Thượng thừa đạo pháp dùng để tráng kiện cơ thể, trong 60 phút có thể tăng thêm 50 điểm Khí Huyết tối đa cho đồng đội
Đẩu Chuyển Tinh Di
Cấp 50
Vật phẩm tiêu hao: 5 Trận Kì. Đạo thuật có thể thay đổi luân hồi nhật nguyệt, tự gia tăng 150 điểm Nội Công và giảm 20% sát thương nhận được. Tuy nhiên không thể dùng bất kì pháp thuật hồi phục, trị liệu nào. Sử dụng tâm pháp 2 lần sẽ hủy bỏ tác dụng
Y Thuật
Vân Mộng lừng danh thiên hạ về y thuật cao minh. Mỗi cấp tăng 3 điểm Pháp Lực và tăng 0.9 điểm Nội Kháng
Tự Trị
Cấp 1
Nhập môn y thuật, tự hồi phục 45 điểm Khí Huyết của bản thân
Sơ Trị
Cấp 5
Cơ bản y thuật, phục hồi 45 điểm Khí Huyết cho mục tiêu
Vô Đình Lưu Thủy
Cấp 10
Y thuật cao cấp, trong 8 giây hồi phục 96 điểm Khí Huyết cho đồng đội
Cải Tử Hoàn Sinh
Cấp 15
Y thuật thượng thừa, có thể cứu người chết sống lại, đồng thời hồi phục 50 điểm Khí Huyết và 80 điểm Pháp Lực
Khiết Vân Quyết
Cấp 31
Y thuật trung cấp, có thể hồi phục 250 điểm Khí Huyết cho toàn bộ đồng đội trong phạm vi 3×3 ô
Cam Lộ Trì
Cấp 42
Y thuật cao cấp, có thể hồi phục 800 điểm Khí Huyết cho đồng đội
Mê Hồn Quyết
Pháp thuật độc môn của Vân Mông Trạch,có thể mê hồn quái vật để người chơi dùng đến. Mỗi cấp tăng thêm 0.05% khả năng Bạo Kích
Triệu Hoán Chú
Cấp 1
Thu lại Triệu hồi thú của mình
Mê Hồn
Cấp 15
Mê hồn quái vật để thu phục. Khả năng Mê hồn thành công phụ thuộc vào cấp độ võ công
Rải Đậu Thành Binh
Cấp 15
Vật phẩm tiêu hao: Đậu Nành. Rắc đậu niệm chú để gọi 1 Đậu Binh ra trợ chiến. Đậu Binh sẽ tự thu hút quái vật tấn công
Thôi Miên Thuật
Cấp 20
Vật phẩm tiêu hao: Mê Thần Tán. Tung bột thôi miên, khiến đối thủ bị Mộng Du trong 30 giây
Huyền Quang Thiểm Ảnh
Cấp 40
Tà thuật mê hồn, khiến địch thủ bị Mù Lòa trong 6 giây
Phong Ấn Thuật
Cấp 41
Tà thuật khiến địch thủ bị Trầm Mặc trong 6 giây
Kỳ Môn Độn Giáp
Học thuật của Quỷ Cốc Tử, hàm chứa những trận pháp ảo diệu và cách luyện lấy linh khí hộ thể
Linh Khí Hộ Thể
Cấp 5
Dùng chân nguyên linh khí để hộ thể, trong 30 giây có thể phòng thủ được 90 điểm sát thương
Kỳ Môn Trận
Cấp 16
Vật phẩm tiêu hao: 1 Trận Kỳ. Thiết lập trận pháp trong phạm vi 3×3 ô, tăng thêm 40 điểm Nội Công khi sát thương liên tục trong 8 giây tất cả mục tiêu lọt vào trận pháp
Độn Giáp Trận
Cấp 30
Vật phẩm tiêu hao: 2 Trận Kỳ. Thiết lập trận pháp trong phạm vi 5×5 ô sát thương liên tục trong 8 giây tất cả mục tiêu lọt vào trận pháp
 
 
Đầu trang
 
Chiến đấu
24-06-2021

Cửa hàng
24-06-2021

Bảo Rương
24-06-2021

Tu Vị
24-06-2021

Bái Sư
24-06-2021

Bảo Hiểm
24-06-2021

Trồng Trọt
24-06-2021

12 Con Giáp
24-06-2021

Kết Hôn
24-06-2021