Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 "Xuân Thu Chiến Quốc, Quần Hùng Nổi Dậy, Chư Hầu Tranh Bá".

Nói đến thái bình thế đạo, Chiến Quốc làm ra hệ thống bảo hiểm là hoàn toàn vì người chơi, không có bất cứ điều kiện hay hạn chế nào, chỉ cần tốn một ít ngân lượng trong trò chơi tương ứng với cấp độ của bạn, khi bạn có Bảo Hiểm, trong 1 tuần, khi chết sẽ chỉ giảm đi một nửa tổn thất, không phải mất thời gian kêu gọi các đại phu phái Vân Mộng Cốc trên toàn thế giới đến giải cứu, mất đi rất nhiều thời gian luyện cấp, nhất là khi đang sử dụng nhân đôi kinh nghiệm, không phải mất thời gian của những nhiệm vụ bị giới hạn thời gian.

Mua bảo hiểm NPC: Chu Vương tại nước Chu (337, 221)

Thời gian Bảo hiểm:
Bảo hiểm được tính từ lúc bạn bắt đầu mua bảo hiểm, trong vòng một tuần, nếu như có những rủi ro xảy ra, ngân lượng và điểm khinh nghiệm của bạn sẽ được hệ thống bảo hiểm bồi thường một nửa.

Chú ý :
-
Sau khi người chơi tử nạn, điểm kinh nghiệm và ngân lượng đã bị trừ thì mới quay về gặp Chu Vương để nhận bồi thường
- Nếu như trong thời gian bảo hiểm mà người chơi không đến nhận bồi thường, sau khi hết hạn bảo hiểm, thì xem như người chơi tự ý hủy bỏ bồi thường.

Bồi thường:
Trong thời gian bảo hiểm khi nhân vật của người chơi bị quái vật đánh chết, nếu người chơi chọn tự động hồi sinh (không nhờ sự giúp đỡ của Vân Mộng Cốc hoặc Thục Sơn) thì những tổn thất về ngân lượng và điểm khinh nghiệm, sẽ được hệ thống bảo hiểm bồi thường một nửa.Đến Chu Vương để mua Bảo Hiểm


Sau khi tử nạn, bị mất ngân lượng và kinh nghiệm hãy đến Chu Vương để nhận bồi thường.


Ta có thể kiểm thời gian bảo hiểm của mình, bắt đầu từ thời gian nào và khi nào hết hạn.

 
 
Đầu trang
 
Chiến đấu
24-06-2021

Cửa hàng
24-06-2021

Bảo Rương
24-06-2021

Tu Vị
24-06-2021

Bái Sư
24-06-2021