Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 


Thất đại môn phái trong Chiến Quốc phái nào cũng có những ưu điểm to lớn song song đó cũng có những nhược điểm đáng chú ý, tuy nhiên không phải bất cứ ai cũng có thể lãnh hội được tất cả những tinh hoa của một môn phái và hạn chế tối đa những nhược điểm ấy.
Lão Tử ta tuy không phái cao thủ về võ học, nhưng mấy trăm năm vân du tứ hải cũng đã nghiệm được những bí quyết cơ bản trong con đường luyện võ, đó là Công dụng của các chỉ số cơ bản. “Bảo kiếm chỉ có thể tỏa sáng trong tay anh hùng” – Ta quyết định đem những bí quyết này chia sẻ với các vị anh hùng, hy vọng mọi người có thể học một hiểu mười, phát dương quang đại cho môn phái của mình.TÊN Ý NGHĨA
Khí Huyết
- Sinh mệnh nhân vật, khi khí huyết còn 0, nhân vật sẽ chết.
Pháp Lực
- Sử dụng chủ yếu để dùng kỹ năng pháp thuật, không có Pháp lực thì những môn phái như Côn Luân, Mao Sơn, Vân Mộng Cốc sẽ trở nên rất vô dụng.
Ngoại Công
- Quyết định sát thương của các chiêu thức võ công, những môn phái như Cấm Vệ Quân, Đường Môn đều sử dụng ngoại công làm trọng.
Ngoại kháng
- Số phòng thủ trước những đòn tấn công bằng Ngoại công.
Nội Công
- Quyết định sát thương của các chiêu thức tấn công bằng phép thuật.
Nội Kháng

- Chỉ số phòng thủ trước những đòn tấn công bằng Nội công.

Thân Thủ

- Thân thủ càng cao, càng dễ tránh được đòn tấn công của địch thủ và độ chính xác khi ra đòn sẽ càng cao.

Bạo Kích
- Mỗi lần tấn công, bao gồm sử dụng bất kể kỹ năng nào, đều có tỉ lệ nhất định tạo nên tổn thương gấp 2 lần. Tỉ lệ này phụ thuộc vào chỉ số Bạo Kích của nhân vật.
Thể Chất

- Thuộc tính cơ bản, ảnh hưởng trực tiếp đến khí huyết, Thể chất càng cao thì khí huyết càng nhiều.

Tinh Thần
- Tính cơ bản liên quan đến sát thương nội công, nội kháng, pháp lực.
Cường Lực

- Thuộc tính cơ bản, quyết định ngoại công của người chơi. Cường lực càng cao thì sát thương ngoại công càng lớn.

Nhẫn Nại
- Thuộc tính cơ bản liên quan đến ngoại kháng. Nhẫn Nại càng nhiều thì ngoại kháng càng cao.
Mẫn Tiệp

- Thuộc tính cơ bản ảnh hưởng đến Thân Thủ, ngoài ra cũng ảnh hưởng đến khả năng Bạo Kích của nhân vật.

Tiềm năng
- Khi người chơi đánh quái vật hoặc làm nhiệm vụ sẽ có đươc điểm tiềm năng, tiềm năng sử dụng để học các kỹ năng hoặc học nghề, các kỹ năng khác nhau sẽ hao tốn một lượng điểm tiềm năng khác nhau.
Thể lực
- Khi người chơi tạo thành phẩm kỹ năng nghề cần phải sử dụng thể lực. Nếu không có thể lực thì không thể chế tạo được, mỗi lần chế tạo sẽ tốn 5 điểm thể lực.
Cống hiến
- Những cống hiến của người chơi cho môn phái, cống hiến có được thông qua nhiệm vụ môn phái, người chơi có sử dụng cống hiến để đổi lấy danh hiệu và báu vật.
Công đức
- Khi dẫn dắt người chơi mới luyện cấp có thể đạt được công đức, công đức có thể được dùng để đổi lấy những vật phẩm khá tốt ở nơi Công Đức Lão Nhân. Công đức có được thông qua hệ thống sư đồ trong game.
Kinh nghiệm
- Kinh nghiệm có được thông qua luyện cấp và làm nhiệm vụ, khi kinh nghiệm đạt đủ số lượng mà cấp độ yêu cầu, bạn có thể thăng cấp. Kinh nghiệm cũng có thể được sử dụng để học kỹ năng và kỹ năng nghề.
MỘT SỐ CHỈ SỐ QUAN TRỌNG CHO TỪNG MÔN PHÁI
Côn Luân
- Tinh Thần, Mẫn Tiệp.
Vân Mộng Cốc
- Tinh Thần, Thể Chất.
Thục Sơn
- Đao tông: Cường Lực, Nhẫn Nại, Mẫn Tiệp.
- Kiếm tông: Tinh Thần.
Mao Sơn
- Tinh Thần, Thể Chất.
Cấm Vệ Quân
- Thể Chất, Cường Lực.
Đào Hoa Nguyên
- Thể Chất, Cường Lực, Nhẫn Nại.
Đường Môn
- Cường Lực, Mẫn Tiệp.
 
 
Đầu trang