Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
Phân Loại Nhiệm Vụ > Nhiệm Vụ Tiễu Phỉ
 

Phần Thưởng Nhiệm vụ: Kinh nghiệm, Tiềm Năng, Ngân Lượng.

Phần Thưởng Tiềm Ẩn: Vũ khí trang bị.

I/ Giới thiệu nhiệm vụ:
-
Khi người chơi đạt cấp độ 30 có thể đến Nha Môn Nước Chu(343, 160)tìm Sư Gia Từ Phúc để nhận nhiệm vụ tiêu diệt thổ phỉ, người nhận nhiệm vụ nhất định phải là trưởng nhóm và trong nhóm phải có ít nhất hai thành viên.

- Sau khi trưởng nhóm nhận nhiệm vụ, tất cả thành viên trong nhóm sẽ nhận được một thông báo “Bạn có muốn giúp trưởng nhóm hoàn thành nhiệm vụ không”. Nếu tất cả thành viên trong nhóm cùng xác nhận, nhiệm vụ sẽ được bắt đầu.
II/ Mục tiêu nhiệm vụ:
- Mục tiêu nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần tới ngoại thành của 8 nước tiêu diệt những NPC thổ phỉ đã được chỉ định là có thể hoàn thành nhiệm vụ,

Chú ý :
-
Trong lúc tiêu diệt thổ phỉ nếu một người chơi trong nhóm cách thổ phỉ quá xa, người chơi này coi như không có mặt và nhiệm vụ sẽ thất bại

- Muốn nhận lại nhiệm vụ mới, chỉ việc hủy bỏ nhiệm vụ thổ phỉ trước


- Nhiệm vụ thổ phỉ có độ khó nhất định, không phải người chơi đơn thương độc mã mà tiêu diệt được, do đó kiện nghị tốt nhất cho mỗi người trong nhóm là phải chuẩn bị chiến đấu trong bất kì tình huống nào và phải đồng tâm hiệp lực đánh bại thổ phỉ.

- Nhiệm vụ Thổ Phỉ thực hiện 10 lần là được 1 vòng, số lần hoàn thành càng cao thì điểm kinh nghiệm và tiềm năng càng phong phú

Mẹo:
-
Có thể sử dụng “Công Văn Truy Nã” để nhanh chóng tới vị trí của những thổ phỉ mà Sư Gia yêu cầu bạn tiêu diệt, như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. “Công Văn Truy Nã có bán tại các cửa hàng tạp hóa.

- Nếu như từ chối nhiệm vụ, phải chờ 3 phút sau mới có thể nhận lại.

 
 
Đầu trang