Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 

 
 
 
MAY MẶC
 
 
 
Giữa chốn kinh thành sầm uất, thấy giai nhân công tử dập dìu với trang phục cầu kì đẹp mắt ai cũng sẽ thèm muốn. Nếu bạn không đủ ngân lượng để tự sắm sửa cho mình một bộ thì sao? Khi nhìn mọi người mặc trang phục với tên của mình trên đó bạn có tự hào không? Hãy đến gặp Công Tượng nước Hàn, ông ta sẽ giúp cho bạn được toại nguyện.
 
Đặc điểm:
Có thể tạo ra các loại trang bị như quần áo, mão, hài …

Học nghề:
Sau khi đạt cấp 10, bạn có thể đến gặp Công Tượng nước Hàn để học nghề.

Thăng cấp kỹ năng:
Đối với người chơi không có Bang hội thì kỹ năng nghề tối đa chỉ dừng ở cấp 39. Nếu muốn thăng cấp từ 40 trở lên, bạn phải vào Thiên Cơ Viện của Bang hội để thực hiện.

Công cụ:
Bạn có thể mua các Công cụ May mặc cơ bản như Tú Hoa Châm, Khung cửi cơ bản tại Thương nhân Tạp hóa nước Hàn. Còn Công cụ May mặc cao cấp phải nhờ đến các danh sư theo nghề Cơ quan chế tạo ra.
 
Nguyên liệu:
Nguyên liệu để May mặc gồm có Ma Bố và Bì Mao. Ma Bố kiếm được khi tiêu diệt các loại quái nhân, còn Bì Mao có thể săn được từ các loài quái thú. Ngoài ra để May mặc không thể thiếu Tơ và Chỉ, đây là loại nguyên liệu mà bạn phải học cách tạo ra từ Ma Bố.

Công thức:
Ngoài những công thức có thể mua từ Công Tượng nghề may mặc. Bạn có thể thực hiện nhiệm vụ Tầm bảo, diệt Boss để có những Công thức cao cấp hơn. Tuy nhiên, các Công thức cao cấp chỉ có thể dùng được một số lần nhất định trước khi mất tác dụng.

Hao tổn:
Dù bạn chế tạo vật phẩm thành công hay thất bại đều bị trừ một điểm Thể lực của nhân vật và 1 điểm Độ bền của công cụ mỗi khi thực hiện.

 

 
 
Đầu trang