Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc

 

Boss Yêu Nghiệt

Thời gian gần đây, thế giới Chiến Quốc vừa xuất hiện 2 yêu nghiệt vô cùng hung hăng nguy hiểm, chúng thường xuyên tác quái phá hoại dân lành, và cướp đi rất nhiều tài sản cũng như lương thực. Thân là Anh Hùng trừ gian diệt bạo, chẳng lẽ chúng ta lại khoanh tay đứng nhìn bá tánh phải chịu cực khổ hay sao? Thất Quốc Tổng Quản ta kêu gọi các bằng hữu giang hồ hay cùng nhau chung tay đánh đuổi 2 tên yêu nghiệt này, mang lại cuộc sống thanh bình cho lê dân bá tánh.

 

I.Thời gian sự kiện: Bắt đầu từ ngày 09/04/2009.

II.Hình thức sự kiện:

 

Mỗi ngày một lần vào lúc 20h00 tại các bản đồ luyện cấp thuộc khu vực luyện cấp từ 41 – 50 (bao gồm: Đông Hải Ngư Thôn, Bờ Đông Hải, Đông Hải Đảo, Hải Tân 1-2 và Kênh Trịnh Quốc 1-2-3) sẽ xuất hiện Sói Võ Sư.

 

Mỗi ngày một lần vào lúc 20h00 tại các bản đồ Tần Trường Thành 1-2-3 và Triệu Trường Thành 1-2-3 sẽ xuất hiện Yêu Nhân.

 

Chi tiết như sau:

 

 

- Sói Võ Sư: Xuất hiện vào lúc 20h00 hằng ngày.
- Vị trí xuất hiện: Ngẫu nhiên tại các bản đồ như: Đông Hải Ngư Thôn, Bờ Đông Hải, Đông Hải Đảo, Hải Tân 1-2 và Kênh Trịnh Quốc 1-2-3
- Tiêu diệt Sói Võ Sư có thể nhận được các trang bị hoặc vũ khí hoàng kim cấp 50

 

 

- Yêu Nhân: Xuất hiện vào lúc 20h00 hằng ngày. - Vị trí xuất hiện: Ngẫu nhiên tại các bản đồ như: Tần Trường Thành 1-2-3 và Triệu Trường Thành 1-2-3 - Tiêu diệt Yêu Nhân có thể nhận được các trang bị hoặc vũ khí hoàng kim cấp 70

Hãy cùng nhau tiêu diệt 2 yêu nghiệt này mang lại cuộc sống bình yêu cho bá tánh, nhận được các trang bị và vũ khí tốt nhất cho cấp độ 50 - 70!(Thất Quốc Tổng Quản)