Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 


Đường Môn:
Đường Môn là một tổ chức thần bí đã được đồn đại trong giang hồ từ lâu, nổi danh với độc công và ám khí đã chôn vùi biết bao danh sĩ, hiệp khách. Đến đời thứ 24, Đường Môn mới để lộ tung tích do việc Đường Hổ sát gia đoạt vị. Binh khí độc môn của Đường Môn là ám khí phi độc, có thể lấy mạng người ngoài trăm thước dễ dàng. Trong thời kì hưng thịnh của nhà Chu, Đường gia đã âm thầm phò trợ, phá giải được nhiều khó khăn trắc trở cho Thiên tử.
 

Trọng khí: Cường Lực, Mẫn Tiệp.

- Kỹ Năng Đường Môn

 

Môn phái:Côn Luân-Mao Sơn-Thục Sơn-Đường Môn-Cấm Vệ Quân-Vân Mộng Cốc-Đào Hoa Nguyên
 
 
 
Đầu trang
 
Côn Luân
24-06-2021

Đào Hoa Nguyên
24-06-2021

Cấm Vệ Quân
24-06-2021

Mao Sơn
24-06-2021

Thục Sơn
24-06-2021