Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 
Chiến Đấu
1. Khu vực an toàn(khu vực không thể PK) bao gồm:
 • Tân Thủ Thôn
 • U Cốc
 • Thanh Khê
 • Bảy Môn Phái
 • Tám Quốc Gia

2. Cấp độ bảo vệ.

 • Người chơi dưới cấp độ 40 sẽ hoàn toàn trong trạng thái bảo vệ, không ai có thể tấn công những người chơi này (ngoại trừ Võ Đài, Bang Chiến, Chiến Trường)
 • Khi người chơi chưa đến cấp 40, nút “Khung trạng thái tấn công” sẽ là màu Xám tức là không thể sử dụng được, mặc định PK của người chơi này sẽ là “Hòa bình tấn công ”.
 • Khi người chơi đã có cấp 40 trở lên, nút “Khung trạng thái tấn công” đã có thể sử dụng, người chơi có thể tự ý thay đổi trạng thái tấn công theo sở thích.

 


3. Trạng thái tấn công:
Khi người chơi nhấp vào nút trạng thái PK, sẽ hiện ra một danh sách các trạng thái tấn công
Có thể dùng phím tắt để chuyển đổi trạng thái tấn công.
Trạng thái tấn công tổng cộng có 4 loại khác nhau:
 1. Hòa bình tấn công
 2. Nhóm tấn công
 3. Bang phái tấn công
 4. Tấn công tự do
Khi người chơi mới tạo nhân vật hoặc mới đăng nhập vào trò chơi, trạng thái tấn công được mặc định sẽ là “Hòa bình”.
 • Khi người chơi chọn “Hòa bình”:

- Bất luận người chơi đang ở khu vực PK nào (Ngoại trừ những khu vực mặc định PK), dù cố ý tấn công người chơi khác cũng sẽ không tạo ra sát thương.
- Nếu như chọn “Hòa bình” và đi đến khu vực mặc định PK, trạng thái của người chơi này sẽ tự động chuyển qua trạng thái tấn công của khu vực đó, Ví dụ: Khi người chơi tiến vào khu vực chiến đấu Bang Phái, trạng thái tấn công của người này sẽ tự động chuyển qua “Bang Phái Tấn công”.

 • Khi người chơi chọn“Nhóm tấn công”:

- Khi ở trạng thái này những người chơi cùng chung một nhóm với nhau sẽ không thể sát thương hay tiêu diệt lẫn nhau (ngoại trừ khu vực PK mặc định).
- Nếu như một người trong nhóm chuyển qua trạng thái “Tấn Công Toàn Thể”, thì người chơi này có thể gây sát thương cho những người khác trong nhóm.
- Nếu như một người trong nhóm chuyển qua trạng thái “Bang Phái Tấn Công”, thì người chơi này có thể gây sát thương cho người chơi khác trong nhóm, nếu như người kia không cùng Bang Phái với anh ta. - Nếu như chọn “Nhóm Tấn Công” đi đến nơi khu vực mặc định PK, người chơi này sẽ tự động chuyển qua trạng thái tấn công của khu vực đó.

Ví dụ: Khi người chơi đi vào khu vực Bang Chiến, trạng thái của người chơi sẽ tự động chuyển qua “Bang Phái Tấn Công”, cho dù có thoát khỏi khu vực này, trạng thái PK vẫn còn là “Bang Phái Tấn Công”, cho đến khi người chơi tự đổi.

 • Khi người chơi chọn“Bang Phái Tấn công”:

- Người chơi trong trạng thái này sẽ không phát sinh PK với người cùng Bang Phái (ngoại trừ khu vực PK mặc định) . · Nếu như người chơi chọn trạng thái Bang Phái Tấn Công, thì dù cùng một nhóm, người chơi vẫn có thể phát sinh PK, ngoại trừ những người cùng Bang mà thôi.

 • Khi người chơi chọn“Tấn Công Toàn Thể”:

- Người chơi ở trạng thái này, ngoại trừ những khu vực cấm PK ra (Khu vực an toàn), thì có thể tấn công bất cứ người chơi nào. (Ngoại trừ những người dưới cấp 40).

4. Một số hạn chế khi sử dụng các pháp thuật hỗ trợ :
 • Trong khu vực Bang Phái hoặc Bang Chiến, mọi người đều ở trạng thái Bang Phái Tấn Công, nếu như không cùng một Bang hoặc cùng Bang Phái Liên Minh, thì không thể sử dụng kỹ năng trợ giúp nào cho đối phương, bao gồm:

Kim Sư Bộ Pháp, Phá Chú, Mệnh Tế, Tiên Khí, Tiểu Chu Thiên, Đại Chu Thiên, Hồi Thiên Thuật, Tích Độc, Trấn Cổ Thần Uy, Hộ Thể Kim Cang, Tiên Khí, Lưu Huyết Thuật, Quần Trị, Cam Lộ Trì, Ngân Châm Độ Ách, Kim Châm Độ Ách, Tẩy Trần Quyết, Cường Thể Thuật, Cường Tâm Thuật, Linh Khí Hộ Thể. Đối với khu vực Bang Phái và Chiến Trường Bang Phái mà nói, chỉ cần đối phương không phải là thành viên của Bang sẽ bị coi là kẻ địch. Tất cả NPC phòng bị (như Đài Phóng Tên, Bang Phái Tổng Quản hoặc Bang Phái Hộ Vệ), đều chủ động tấn công những người chơi không thuộc Bang Phái. Do đó trạng thái Bang Phái Tấn Công luôn được ưu tiên nhất trong khu vực Bang Phái hoặc Bang Chiến.

Chú ý: Những Quy tắc này cũng sẽ áp dụng cho Bảo Thú của người chơi.

 • Khi người chơi ở Chiến Trường Quốc Gia, người chơi sẽ có trạng Quốc Gia Tấn Công, người chơi không cùng một Quốc Gia hoặc cùng liên minh với quốc gia, đều không thể sự dụng kỹ năng trợ giúp nào cho đối phương, bao gồm:

Kim Sư Bộ Pháp, Phá Chú, Mệnh Tế, Tiên Khí, Tiểu Chu Thiên, Đại Chu Thiên, Hồi Thiên Thuật, Tích Độc, Trấn Cổ Thần Uy, Hộ Thể Kim Cang, Tiên Khí, Lưu Huyết Thuật, Quần Trị, Cam Lộ Trì, Ngân Châm Độ Ách, Kim Châm Độ Ách, Tẩy Trần Quyết, Cường Thể Thuật, Cường Tâm Thuật, Linh Khí Hộ Thể. Đối với Chiến Trường Quốc Gia mà nói, chỉ cần người chơi không cùng Quốc Gia, đều bị coi là kẻ địch để xử lý. Tất cả phòng bị của NPC đối phương (như Chiến Đài, Đại Tướng Quân và Binh Sĩ), đều chủ động tấn công những người chơi không thuộc Quốc Gia. Do đó trạng thái Quốc Gia Tấn Công luôn được ưu tiên nhất trong khu vực Chiến Trường Quốc Gia.

Chú ý: Những Quy tắc này cũng sẽ áp dụng cho Bảo Thú của người chơi.

 • Trong tỷ võ trường người chơi tuyệt đối ở trạng thái Nhóm Tấn Công, người chơi không cùng một nhóm thì không thể sử dụng kỹ năng trợ giúp nào cho đối phương, bao gồm:

Kim Sư Bộ Pháp, Phá Chú, Mệnh Tế, Tiên Khí, Tiểu Chu Thiên, Đại Chu Thiên, Hồi Thiên Thuật, Tích Độc, Trấn Cổ Thần Uy, Hộ Thể Kim Cang, Tiên Khí, Lưu Huyết Thuật, Quần Trị, Cam Lộ Trì, Ngân Châm Độ Ách, Kim Châm Độ Ách, Tẩy Trần Quyết, Cường Thể Thuật, Cường Tâm Thuật, Linh Khí Hộ Thể. Đối với Tỷ Võ Trường mà nói, chỉ cần không chung một nhóm, đều bị coi là kẻ địch. Do đó trạng thái Nhóm Tấn Công luôn được ưu tiên nhất trong Tỷ Võ Trường.

Chú ý: Những Quy tắc này cũng sẽ áp dụng cho Bảo Thú của người chơi.

5. Số PK và cách tính chỉ số PK:

Số PK: Khi người chơi và người chơi phát sinh PK với nhau, khi một người bị giết chết, người còn lại sẽ tăng số PK lên. Tên của người chơi có 3 trạng thái màu sắc để phân biệt:
 • Màu Xanh
 • Màu Vàng
 • Màu Đỏ

- Tên của người chơi có màu Xanh tức là người chơi này không tham gia PK. Những tình huống PK dưới đây sẽ không ảnh hưởng gì đến số PK và trạng thái màu sắc:

 • Tấn công người chơi có Tên màu Vàng
 • Tấn công người chơi có Tên màu Đỏ

- Tên của người chơi có màu Vàng: Khi người chơi ở trạng thái Màu Xanh chủ động tấn công người chơi khác cũng có trạng thái Màu Xanh, người chơi này sẽ bị chuyển qua trạng thái có tên màu Vàng.

- Tên của người chơi có màu Đỏ: Người chơi Màu Xanh hoặc Màu Vàng chủ động tấn công người chơi khác có Màu Xanh, và thành công giết hạ người chơi đó, người chơi này sẽ bị chuyển thành Màu Đỏ.

Một số điểm đáng lưu ý:

 • Mỗi lần tấn giết hạ một người, số PK của người chơi đó sẽ tăng thêm 100.
 • Khi người chơi tự vệ trước sự tấn công của người chơi khác và giết hạ người chơi sát thương mình thì điểm PK sẽ không gia tăng
 • Người chơi thuộc phái Mao Sơn sẽ không bị lên điểm PK khi thú triệu gọi Cương Thi giết hạ người chơi khác chủ động tấn công nó.
 • Khi người chơi chủ động tấn công người chơi khác, tên của người chủ động tấn công sẽ chớp sáng và thay đổi màu.
 • Điểm PK có thể xem được dễ dàng ở mọi nơi
 • Các trang bị như vũ khí, quần áo đã được phong ấn lên nhân vật (hoàng kim, lam sắc) bị rớt do PK, chủ nhân sẽ có thể nhặt lại được.
6. Rửa tội, giảm PK:
- Người chơi có thể gặp NPC Công Đức Lão nhân để tiến hành rửa tội, mỗi lần rửa tội sẽ mất 100 điểm công đức đồng thời giảm được 100 điểm PK.
- Điểm PK dưới 100 sẽ không thể sử dụng điểm công đức để rửa tội được.
- Có thể sử dụng Ân Xá Phù tại Bảo khố để rửa tội, mỗi lần sử dụng sẽ giảm 100 điểm PK
- Ngoài ra khi người chơi online 24 giờ, số PK sẽ giảm đi 100 điểm, cho đến khi điểm PK không còn.

Lưu ý: Khi điểm PK của người chơi lên đến 300, người chơi này sẽ gặp phải “sự kiện độc phát ngẫu nhiên”. Nội dung sự kiện độc phát: bất luận người chơi ở khu vực nào và bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải “Ngũ Lôi Áp Đỉnh”. Khi bị “Ngũ Lôi Áp Đỉnh” đánh trúng chỉ số của Khí Huyết và Pháp Lực tối đa của người chơi sẽ giảm đi một nửa, nếu như lúc Khí Huyết không còn đủ một nửa mà còn bị “Ngũ Lôi Áp Đỉnh” đánh trúng, người chơi sẽ bị chết với PK tử vong đặc thù và độ phạt vẫn được tính.
7. Độ phạt của PK tử vong:
PK tử vong được chia làm 2 loại:
 • PK tử vong bình thường: Người chơi không phải tên đỏ, khi tử vong chỉ số PK dưới 100 (Kinh nghiệm, ngân lượng khi tử vong sẽ mất nhiều hơn bình thường 2 lần)
 • PK tử vong Đặc Thù: Người chơi đang ở trạng thái tên đỏ, khi tử vong chỉ số PK cao hơn 100. (Kinh nghiệm, ngân lượng khi tử vong sẽ mất nhiều hơn bình thường 3 lần, có tỷ lệ rớt vật phẩm trên người) 
 
Đầu trang
 
Cửa hàng
24-06-2021

Bảo Rương
24-06-2021

Tu Vị
24-06-2021

Bái Sư
24-06-2021

Bảo Hiểm
24-06-2021

Trồng Trọt
24-06-2021

12 Con Giáp
24-06-2021

Kết Hôn
24-06-2021