Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
Bái Sư
 
Sư phụ là người truyền dạy cho thế hệ tiếp nối, và chỉ có người có tài có đức mới đảm nhiệm được trọng trách này. Bạn có muốn trở thành một người sư phụ danh tiếng với công đức và đạo hạnh cao thâm không ? Nếu muốn trở thành 1 sư phụ thì nhất định bạn phải hết lòng dạy dỗ cho đệ tử của mình thật giỏi, vậy thì các đệ tử của bạn mới sớm có ngày thành tài.
Điều kiện Bái Sư
Người chơi đến Nước Chu gặp Khổng Phu Tử ( 355 215 ) để bái sư hoặc nhận đệ tử (ở đây sẽ chỉ bạn từng bước 1). Sư Phụ phải có đẳng cấp trên 60, trong khi đệ tử phải có đẳng cấp dưới 30. Sư phụ chỉ được phép nhận 1 đệ tử 1 lần và sau khi đệ tử xuất sư thì mới được phép nhận tiếp nhận 1 đệ tử khác.
 
Bạn và đệ tử của bạn phải ở chung 1 nhóm và làm theo những gì Khổng Tử nói, sau đó hệ thống sẽ cấp cho 2 người 1 danh hiệu rất thân mật. Bắt đầu từ đây bạn và đệ tử của bạn có thể xông pha cùng nhau rồi đó!
 
 
Khổng Phu Tử ở nước Chu
 
 
Mạnh Tử ở Tân Thủ Thôn
 
 
Sư đồ cùng lập nhóm để tiến hành nghi thức bái sư
 
 
Hai người cuối cùng đã trở thành sư đồ với ngoại hiệu đặc biệt
 
 
Điều kiện Xuất Sư
Khi đệ tử của bạn đã thuận lợi đạt lên đến cấp thứ 50. Hai người có thể cùng trở về gặp Khổng Tử để tiến hành xuất sư. Khổng Tử sẽ trao tặng cho sư phụ và đệ tử những phần thưởng để biểu dương cho nỗ lực dạy và học của 2 thầy trò
 
Hủy bỏ quan hệ Sư đồ
Khi sư phụ hay đệ tử của bạn không online liên tiếp trong 7 ngày, bạn có thể lựa chọn để xóa đi quan hệ Sư đồ giữa hai người cũng như danh hiệu đã được tặng.
Nếu sư phụ còn ít nhất một đệ tử sẽ không bị xóa danh hiệu.
 
Muốn hủy bỏ quan hệ Sư đồ sẽ phải tiêu hao một khoản chi phí. Trong đó Sư phụ sẽ mất 100.000 lượng và đệ tử mất 20.000 lượng.
 
Phần thưởng
Sau khi đệ tử đạt đủ yêu cầu xuất sư, cả hai thầy trò có thể đến gặp Khổng Tử để nhận quà. Từ lúc bái sư cho đến lúc xuất sư, đệ tử càng lên được nhiều cấp thì phần thưởng dành cho sư phụ càng lớn. Nếu bạn là một sư phụ hãy cố tìm những đệ tử có đẳng cấp thật thấp nhé !
 
Tặng phẩm Xuất sư
Sư Phụ
Đệ tử
Điểm Công đức:50
Kinh nghiệm: 350.000
Kinh nghiệm: 500.000
Ngẫu nhiên tăng cấp 2 chiêu thức Môn phái
Ngẫu nhiên tăng cấp 1 chiêu thức Môn phái
Ngoại hiệu “Vi Nhân Sư Biểu”
 
 
 
 
 
Ngoài tặng phẩm xuất sư ra, thì ở một số đẳng cấp nhất định, sư phụ và đệ tử đều có thể nhận được một số phần quà là điểm kinh nghiệm hoặc tiềm năng v…v…
 
 
Đẳng cấp của đồ đệ
Phần Thưởng cho Sư Phụ
Phần Thưởng cho Đồ Đệ
5
0
500 tiềm năng
10
50.000 kinh nghiệm
1.000 tiềm năng
15
0
1.500 tiềm năng
20
150.000 kinh nghiệm
2.000 tiềm năng
25
0
2.500 tiềm năng
30
200.000 kinh nghiệm
3.000 tiềm năng
35
0
5.000 tiềm năng
40
250.000 kinh nghiệm
7.000 tiềm năng
45
0
0
Xuất sư ở cấp 50
350.000 kinh nghiệm
500.000 kinh nghiệm
 

Khi đệ tử tăng một cấp độ sư phụ còn nhận được một số điểm công đức nếu như 2 thầy trò đang cùng một nhóm.

Hơn nữa, sư phụ còn kiểm tra được quá trình dạy bảo đệ tử của mình tại Khổng Tử. Chắc chắn khi nhìn lại những ngày tháng hai thầy trò cùng trải qua, bạn sẽ có được niềm vui sướng mãn nguyện của một người thành công.
 
 
 
 
 
 
Đầu trang
 
Chiến đấu
24-06-2021

Cửa hàng
24-06-2021

Bảo Rương
24-06-2021

Tu Vị
24-06-2021

Bảo Hiểm
24-06-2021

Trồng Trọt
24-06-2021

12 Con Giáp
24-06-2021

Kết Hôn
24-06-2021