Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
Hướng dẫn Khảm nạm

Hệ thống Khảm Nạm

I. Hợp thành Tinh Thạch

1. Tại khung hệ thống “Phụ Lục” của người chơi có thêm một tùy chọn “Hợp Thành”

 

2. Khi người chơi nhấn vào “Hợp Thành” sẽ hiện lên cửa sổ hợp “Tinh Thạch Hợp Thành”

3. Quy luật hợp thành

a. Người chơi nhất thiết phải sử dụng các tinh thạch cùng loại và cùng đẳng cấp
Vi dụ:
• Người chơi muốn hợp thành 1 viên Thủy Tinh Thạch cấp 2 thì phải sử dụng tối thiểu là 2 viên Thủy Tinh Thạch cấp 1 để tham gia hợp thành.
• Tối đa có thể ghép 5 Tinh Thạch cùng loại, càng nhiều Tinh Thạch cùng loại thì tỉ lệ thành công càng cao


b. Người chơi đặt viên Tinh Thạch từ hành trang của mình lên các ô trong cửa sổ Hợp Thành. Khi Tinh Thạch để vào không cùng đẳng cấp hoặc không cùng loại hay chỉ để 1 viên hoặc 1 vật phẩm bất kì thì nút hợp thành sẽ trở thành mờ đi không nhấn vào được.


c. Tỉ lệ thành công :
• 2 Tinh Thạch cùng loại và đẳng cấp : 20%
• 3 Tinh Thạch cùng loại và đẳng cấp: 30%
• 4 Tinh Thạch cùng loại và đẳng cấp: 50%
• 5 Tinh Thạch cùng loại và đẳng cấp: 90%


Khi hợp thành thành công Tinh Thạch được hợp thành sẽ trở về hành trang người chơi.

Khi thất bại các viên Tinh Thạch dùng hợp thành sẽ biến mất.
 
II. Tinh Luyện Trang Bị
- Người chơi chỉ cần ấn phải chuột vào Tinh Thạch và đặt vào Trang Bị cần Tinh Luyện.
- Khi đó sẽ hiện ra tùy chọn và thông báo tỉ lệ Tinh Luyện thành công

 

 

 
 
Đầu trang