Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 

 
 
 
LUYỆN ĐƠN
 
 
 
Trên giang hồ luôn tồn tại truyền thuyết về công dụng thần hiệu của các tiên đơn. Bạn có muốn khám phá bí mật về nguồn gốc, công thức của các loại thần dược đó không? Ngoài ra bạn còn có thể tự tay luyện thành tiên đơn nữa đấy… Hãy mau mau đến gặp Công Tượng nước Ngụy, để được thọ giáo vị danh sư này nhé!
 
 
Đặc điểm:
Danh sư Luyện đơn có thể dùng thảo dược tứ phương để luyện thành thần dược, bồi bổ Khí huyết, Pháp lực hay tăng năng lực của nhân vật trong một thời gian nhất định.

Học nghề:
Sau khi đạt cấp 10, bạn hãy đến gặp Công Tượng nước Ngụy để lĩnh giáo thuật Luyện đơn

Thăng cấp kỹ năng:
Đối với người chơi không có Bang hội thì kỹ năng nghề tối đa chỉ dừng ở cấp 39. Nếu muốn thăng cấp từ 40 trở lên, bạn phải vào Thiên Cơ Viện của Bang hội để thực hiện.

Công cụ:
Muốn Luyện đơn phải đến tiệm Tạp hóa ở nước Ngụy để mua Lò luyện (Đan Lư)
 
 
Nguyên liệu:
Thảo dược là nguyên liệu chính để luyện thành tiên đơn. Bạn có thể mua thảo dược từ các Dược sư hay săn từ quái vật. Tuy nhiên nguyên liệu thảo dược từ thiên nhiên nếu không được Dược sư tinh chế lại thì sẽ không thể sử dụng để Luyện đơn dược.

Công thức:
Ngoài những Công thức có thể mua từ Công Tượng Luyện đơn. Bạn có thể thực hiện Nhiệm vụ Tầm bảo, diệt Boss để có những Công thức cao cấp hơn. Tuy nhiên, các Công thức cao cấp chỉ có thể dùng được một số lần nhất định trước khi mất tác dụng.

Hao tổn:
Dù bạn có Luyện đơn thành công hay thất bại đều bị trừ một điểm Thể lực của nhân vật và 1 điểm Độ bền của công cụ mỗi khi thực hiện.

 

 
 
Đầu trang