Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 Trong một tài khoản chỉ tạo được tối đa là 6 nhân vật, đôi lúc bạn cần xóa đi một nhân vật mà mình không sử dụng nữa, bạn chỉ cần đến nước Chu gặp NPC Lục Đạo Luân Hồi để tiền hành xóa nhân vật.

Nói chuyện với Lục Đạo Luân Hồi và chọn “Ta muốn làm lại từ đầu, ngươi giúp
ta nhé”
.


Tiếp tục chọn “Ta quyết định làm lại từ đầu”.


Và xác nhận lần cuối “Ta đã quyết định rồi, ngươi không cần phải khuyên ta”.


Sau đó hệ thống sẽ hiện thông báo “Nhân vật của bạn sẽ bị xóa sau 7 ngày nữa”
khi đó bạn chỉ cần thoát khỏi trò chơi và chờ, sau 7 ngày nhân vật của bạn
sẽ hoàn toàn biến mất.

Lưu ý: Nếu trong thời gian 7 ngày, bạn không muốn xóa nhân vật của
mình nữa, hãy nhanh chóng đăng nhập vào trò chơi, gặp lại NPC
Lục Đạo Luân Hồ và chọn “Ta đã từ bỏ ý nghĩ tự sát”.
Hệ thống sẽ hiện thông báo “Ngươi đã từ bỏ ý định tự sát” và quá
trình xóa nhân vật sẽ được dừng lại.


 
 
Đầu trang