Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 
 

 

KỸ NĂNG BANG PHÁI

 

Sau khi bạn gia nhập Bang phái có thể học được 1 số kỹ năng đặc biệt không thể có ở bất kì nơi nào khác. Các kỹ năng này chủ yếu hỗ trợ khả năng chiến đấu và phòng thủ của nhân vật.
 
Nghiên cứu kỹ năng:
Bang chủ và Phó Bang chủ có thể thông qua Tổng quản Bang phái để chọn ra những kỹ năng muốn nghiên cứu cho toàn Bang. Mỗi lần nghiên cứu sẽ tốn một thời gian khác nhau, tùy vào đẳng cấp và loại kỹ năng.
 
Trong cùng một thời gian chỉ có thể học được một kỹ năng duy nhất. Khi Bang phái vừa thành lập, mặc định đẳng cấp của tất cả kỹ năng đều là 1.
 
Học tập kỹ năng:
Tất cả thành viên trong Bang có thể gặp Tổng quản Bang phái để học những kỹ năng đã được nghiên cứu.
 
Học kỹ năng Bang phái không những cần ngân lượng, điểm tiềm năng mà còn hao tốn điểm Cống hiến Bang phái của bạn.
 
Kỹ năng cường hóa đặc biệt:
Bang chủ đến Võ Giáo Đầu để nghiên cứu các Kỹ năng Cường hóa đặc biệt để Bang chúng có thể học.
 
Ngoại trừ kỹ năng “Cường Hóa Dược Liệu” chỉ có thể tăng tối đa đến cấp 5, còn lại tất cả các kỹ năng Cường hóa đặc biệt khác đều có thể tăng tối đa lên cấp 10.
 
Nâng cấp kỹ năng Cường hóa đặc biệt cần đến độ Thuần luyện của Bang phái. Ngoài ra khi nghiên cứu các kỹ năng khác nhau sẽ phải trả các chi phí khác nhau.
 
Kỹ năng
Hiệu quả
Chi phí
Cường Hóa Ngoại Công
Gia tăng sát thương ngoại công
26000
Cường Hóa Ngoại Kháng
Gia tăng phòng thủ ngoại công
35000
Cường Hóa Nội Công
Gia tăng sát thương nội công
30000
Cường Hóa Nội Kháng
Gia tăng phòng thủ nội công
33000
Cường Hóa Xạ Kích
Gia tăng sát thương tầm xa
28000
Cường Hóa Bảo Hộ
Gia tăng phòng thủ tầm xa
32000
Cường Hóa Thân Thủ
Gia tăng khả năng né tránh
31000
Cường Hóa Bạo Kích
Gia tăng khả năng ra đòn chí mạng
30000
Cường Hóa Dược Liệu
Mỗi cấp tăng 4% hiệu quả và giảm 1 giây thời gian tái sử dụng khi dùng các loại dược phẩm
20000

 

 
Đầu trang