Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 


   


Bộ kỹ năng
Mô tả bộ kỹ năng
Hình ảnh
Tên kỹ năng
Cấp độ
Mô tả kỹ năng
Thiên La Đao Pháp
Bí kíp trấn phái ghi lại những chiêu thức Đao pháp do tổ sư Thái Hư Chân Nhân sáng lập được giang hồ truyền tụng. Mỗi cấp gia tăng 2,5 điểm sát thương Ngoại Công
Đơn Đao Trực Nhập
 
Chiêu thức đao pháp cơ bản, gia tăng sát thương khi tấn công một mục tiêu
Nghênh Phong Trảm
Cấp 4
Đao thức như cuồng phong, tăng thêm 15 điểm sát thương và làm đối thủ Xuất Huyết trong một thời gian
Phá Không Kích
 
Đao khí ào ạt tựa như trảm thiên phá không, gia tăng 15 điểm sát thương khi tấn công và làm cho đối thủ bị Trọng Thương trong một thời gian
Phá Ma Trảm
Cấp 13
Dùng Đao khí phá vỡ tâm ma của đối thủ, tăng thêm 20 điểm sát thương khi tấn công đồng thời phá bỏ 1 bùa chú hộ thể của mục tiêu
Lưu Tinh Truy Mạng
Cấp 18
Truy sát đao thức, chỉ trong chớp mắt di chuyển đến sau lưng mục tiêu và tấn công, tăng thêm 10 điểm sát thương và tăng 20% độ chính xác
Lực Phách Hoa Sơn
Cấp 22
Đao thế như núi lở nặng ngàn cân, tăng thêm 30 điểm sát thương khi tấn công và làm cho đối thủ bị Choáng trong 3 giây
Khai Thiên Tịch Địa
Cấp 35
Tuyệt kĩ Đao pháp tối thượng, tăng thêm 200 điểm sát thương khi tấn công tất cả mục tiêu trong phạm vi tùy ý trước mặt
Đao Kiếm Tâm Pháp
Bộ tâm pháp rèn luyện chiêu thế khi sử dụng Đao Kiếm. Mỗi cấp tăng thêm 1.1 điểm phòng thủ và tăng 0.05% điểm Bạo Kích khi sử dụng Đao hoặc Kiếm
Lãnh Nguyệt Tâm Pháp
Cấp 15
Thần công hộ thể của Thục Sơn, có thể bảo vệ bản thân không bị trạng thái Trầm Mặc. Khi đang sử dụng loại tâm pháp này sẽ không thể thay đổi vũ khí.: Sử dụng 2 lần sẽ hủy bỏ tác dụng của tâm pháp
Băng Phách Ngân Tâm
Cấp 15
Thần công hộ thể của Thục Sơn, có thể bảo vệ bản thân không bị trạng thái Choáng. Khi đang sử dụng loại tâm pháp này sẽ không thể thay đổi vũ khí.: Sử dụng 2 lần sẽ giải bỏ tác dụng của tâm pháp
Phi Tiên Kiếm Pháp
Tiên kiếm tuyệt thế của Thục Sơn do Nhất Tâm Đạo Trưởng sáng lập, mỗi chiêu thức đều thanh thoát như mây trôi nước chảy nhưng uy lực vô biên. Mỗi cấp tăng 2.5 điểm Nội Công khi sử dụng Kiếm
Ngự Kiếm Quyết
Cấp 5
Chiêu thức cơ bản dùng kiếm khí tấn công 1 mục tiêu trong tầm nhìn. Khi sát thương sẽ có 2% cơ hội bỏ qua Nội Kháng của đối thủ
Tiên Nhân Chỉ Lộ
Cấp 5
Vận dụng nội công tạo thành tiên kiếm cường khí, sát thương 1 mục tiêu bất kì trong tầm nhìn
Vạn Kiếm Xuyên Tâm
Cấp 11
Dùng kiếm ảnh tấn công chiến ý của đối thủ, tăng thêm 35 điểm Nội Công khi sát thương và làm cho muc tiêu bị Rối Loạn trong 8 giây
Vân Vũ Tiêu Diêu
Cấp 18
Kiếm chiêu như mưa gió mù mịt bủa vây, tăng thêm 40 điểm Nội Công khi sát thương và làm mục tiêu bị Chậm Chạp trong 6 giây
Băng Tâm Thức
Cấp 26
Dùng nội lực hàn băng tạo thành kiếm khí, tăng thêm 45 điểm Nội Công khi sát thương và làm mục tiêu bị Đóng Băng trong 6 giây
Lăng Không Chỉ Huyệt
Cấp 35
Chiêu thức dùng kiếm khí công phá huyệt đạo của đối thủ, tăng thêm 60 điểm Nội Công khi sát thương và làm mục tiêu bị Choáng trong 3 giây
Ngự Kiếm Phi Tiên
Cấp 45
Tuyệt kĩ tối cao của Thục Sơn kiếm pháp có thể hợp nhất Tiên Kiếm, tăng thêm 70 điểm Nội Công khi biến hóa thành vô số ảo ảnh sát thương 4 mục tiêu trong tầm nhìn
Hỗn Nguyên Chân Khí
Đạo thuật nâng cao đạo hạnh của tiên gia. Mỗi cấp tăng 2 điểm Nội Công tối đa và tăng 1 điểm Nội Kháng tối đa
Tiên Khí
Cấp 6
Đạo thuật trị thương của tiên gia, có thể khôi phục Khí Huyết của đồng đội
Định Tâm Quyết
Cấp 10
Hóa giải lập tức 1 trạng thái bất thường trên bản thân
Tiên Thân Vô Địch
Cấp 30
Dùng đạo hạnh của tiên gia để hộ thân, trong suốt thời gian tác dụng sẽ giảm tất cả sát thương nhận được chỉ còn 1 điểm Khí Huyết mất đi
Chu Thiên Vạn Chuyển
Bộ tâm pháp rèn luyện nâng cao điểm Khí Huyết tối đa. Mỗi cấp tăng thêm 4 điểm Khí Huyết
Tiểu Chu Thiên
Cấp 8
Chu thiên pháp chú có khả năng gia tăng Ngoại Kháng và Nội Kháng của bản thân và toàn Nhóm trong 15 phút
Đại Chu Thiên
Cấp 15
Đại thừa chu thiên pháp chú có khả năng tăng cao Ngoại Kháng và Nội Kháng của bản thân và toàn Nhóm trong 60 phút.: Bí kíp tiêu hao: Chu Thiên Tâm Pháp
Quy Nguyên Thuật
Cấp 26
Bí kíp tiêu hao: Hồi Thiên Tâm Pháp: Kì môn đạo thuật của tiên gia, có thể tự hồi sinh 1 lần sau khi chết
Hồi Thiên Thuật
Cấp 40
Bí kíp tiêu hao: Hồi Thiên Tâm Pháp: Thần thuật của thượng tiên đắc đạo, có thể cải tử hoàn sinh người chết
 
 
Đầu trang
 
Chiến đấu
24-06-2021

Cửa hàng
24-06-2021

Bảo Rương
24-06-2021

Tu Vị
24-06-2021

Bái Sư
24-06-2021

Bảo Hiểm
24-06-2021

Trồng Trọt
24-06-2021

12 Con Giáp
24-06-2021

Kết Hôn
24-06-2021