Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
Bảo Trì Chiến Quốc ngày 08/03/2024


Chư vị bằng hữu thân mến,

 

Từ 06h00 đến 12h00 ngày 08/03/2024, hệ thống máy chủ game Chiến Quốc 2 sẽ được tạm ngưng phục vụ để bảo trì và cập nhật tính năng. Trong thời gian này, các bằng hữu sẽ không thể đăng nhập được vào thế giới Chiến Quốc.

 

Sau thời gian bảo trì, Chiến Quốc 2 sẽ có một số điều chỉnh và thay đổi sau:

 

- Khai mở sự kiện Thu Thập Tứ Sắc Ngọc.

- Khai mở tầng 3 hoạt động Khiêu Chiến Yêu Vương.

- Bổ sung thêm vật phẩm Hồn Thạch khi thành công đánh bại BOSS hoạt động Khiêu Chiến Yêu Vương. Phần thưởng có thể nhận được 1 lần/tuần đối với mỗi tầng.

- Điều chỉnh hình ảnh vật phẩm Linh Ngọc và cập nhật hình ảnh trang bị sau khi liên kết Linh Ngọc.

- Điều chỉnh cơ chế vật phẩm Môn Phái Bí Lệnh, khi sử dụng Bí Lệnh mới thay thế sẽ thu lại được Bí Lệnh đang sử dụng.

- Điều chỉnh cơ chế tái xuất hiện của BOSS Hổ Vương, BOSS sau khi bị tiêu diệt sẽ xuất hiện lại vào 20:30 của 2 ngày sau (trong 48 giờ) thay vì cố định 48 giờ như trước. Ví dụ: BOSS bị đánh bại vào 22:15 thứ 6 hoặc 01:35 thứ 7, sẽ xuất hiện trở lại vào 20:30 chủ nhật, thay cho trước điều chỉnh là 22:15 chủ nhật hoặc 01:35 thứ 2.

- Điều chỉnh tỉ lệ rơi vật phẩm cơ bản của BOSS Hổ Vương cố định 100%, không bị ảnh hưởng bởi cấp độ chênh lệch.

- Sửa lỗi hiệu quả Thực Cốt khiến một số kỹ năng bị vô hiệu.

 

Mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp ủng hộ của chư vị bằng hữu.

 

(Thất Quốc Tổng Quản)