Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
Thông Tin Về Máy Chủ Tân Binh
 
I. Thời gian duy trì máy chủ: 1 năm

 

II. Giới hạn:

 

Cấp độ nhân vật ban đầu: Cấp 60
Cấp độ nhân vật cuối cùng: Cấp 90
Cấp độ kỹ năng: Cấp 100
Khóa các chức năng ban đầu:
- Rèn đoạn thạch
- Tái tạo trang bị

 

III. Lộ trình:

 

Ngày 4 (21/08/2023):
- Mở khóa: Chức năng rèn đoạn thạch, giới hạn tối đa 5 sao
Ngày 8 (25/08/023):
- Mở khóa: Sự kiện Thu Thập Vật Tư
Ngày 15 (01/09/2023):
- Mở khóa: Chức năng tái tạo trang bị
Ngày 36 (22/09/2023):
- Mở khóa: Sự kiện Trung Thu
Ngày 50 (06/10/2023):
- Mở khóa: Cấp độ 80, rèn đoạn thạch tăng giới hạn lên 6 sao
Ngày 71 (27/10/2023):
- Mở khóa: Sự kiện Halloween
Ngày 85 (10/11/2023):
- Mở khóa: Boss thế giới Hắc Ám Thần Tướng (Cấp 85), nâng cấp trang bị vai +1
Ngày 92 (17/11/2023):
- Mở khóa: Sự kiện Tôn Sư Trọng Đạo
Ngày 113 (08/12/2023):
- Mở khóa: Cấp độ 90, chiến trường Kỳ Liên
Ngày 124 (19/12/2023)
- Mở khóa: Sự kiện Giáng Sinh
Ngày ?:
- Mở khóa: Giải đấu Chiến Quốc Minh Chủ

 

Sau khi giải đấu Chiến Quốc Minh Chủ kết thúc 1 tháng, chức năng chuyển đổi máy chủ sẽ được mở, người chơi có thể tiến hành di chuyển nhân vật của mình tại máy chủ Tân Binh về máy chủ chính (Doanh Chính). Người chơi có thể lựa chọn di chuyển hoặc tiếp tục ở lại máy chủ Tân Binh cho đến khi kết thúc thời gian duy trì.

 

IV. Lợi ích tại máy chủ Tân Binh:

 

1. Điểm kinh nghiệm yêu cầu để tăng cấp ở cấp độ 61 trở đi sẽ được giảm.
2. Hiệu quả tu luyện kỹ năng Cường Hóa sẽ được gia tăng theo tùy loại kỹ năng như sau:
- Cường Hóa Ngoại Công / Nội Công / Xạ Kích / Ngoại Kháng / Nội Kháng / Bảo Hộ sẽ được x3 từ cấp 1 đến cấp 10, x2 từ cấp 11 đến cấp 14.
o Đối với kỹ năng Cường Hóa thuộc nhóm này, kỹ năng được phân chia 2 loại gồm tăng sát thương và giảm sát thương sẽ chỉ gia tăng hiệu quả tu luyện cho kỹ năng có cấp độ cao nhất, nếu cùng cấp độ sẽ ưu tiên kỹ năng có độ học tập cao nhất. Ví dụ: Kỹ năng Cường Hóa Nội Công có cấp độ 8, kỹ năng Cường Hóa Ngoại Công có cấp độ 6, kỹ năng Cường Hóa Ngoại Công sẽ không được hưởng hiệu quả gia tăng.
- Cường Hóa Trị Liệu sẽ được x3 từ cấp 1 đến cấp 3, x2 ở cấp 4.
- Cường Hóa Thân Thủ / Cường Hóa Thân Thủ sẽ được x3 từ cấp 1 đến cấp 7, x2 từ cấp 8 đến cấp 9.

 

V. Phần thưởng độc quyền:

 

1. Người chơi nắm giữ danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất khi đến thời gian mở chuyển đổi máy chủ ở máy chủ Tân Binh sẽ nhận được danh hiệu Hào Quang Đế Vương (tăng tấn công 2%).
2. Người chơi vào được vòng Tứ Kết (8 người) của giải đấu Chiến Quốc Minh Chủ sẽ nhận được 1 viên Đoạn Thạch Kết Dính. Đối với người chơi đạt giải Nhất, Nhì Ba, sẽ nhận được Đoạn Thạch Đặc Cấp (Sử dụng để rèn trang bị bất kỳ lên cấp độ 7 sao) số lượng tương ứng 3/2/1 viên.
3. Toàn bộ người chơi đạt cấp độ 90 khi kết thúc thời gian duy trì máy chủ Tân Binh sẽ nhận được 6 viên Đoạn Thạch Đặc Cấp Khóa (Sử dụng để rèn trang bị bất kỳ lên cấp độ 6 sao)