Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc

Giới thiệu vật phẩm mới Linh Ngọc

 

Linh Ngọc vốn là tạo vật của thần tiên, có thể hấp thụ yêu khí và chuyển hóa chúng thành sức mạnh cho người chủ nhân.

 

1. Cách thức sở hữu:

 

Người chơi có thể nhận được Linh Ngọc khi đạt cấp độ 50 trở lên và quay trở về bái kiến Thần Tiên Gia Gia, hoàn thành sẽ nhận được vật phẩm Tiên Gia Linh Ngọc.

 


Đừng quên thường xuyên ghé thăm ông ta nhé

 

Ngoài ra cũng có thể nhận được một số loại Linh Ngọc khác thông qua các hoạt động trong trò chơi như: Vượt Phá Thiên Tháp, đánh bại Hắc Ám Thần Tướng, phần thưởng sự kiện, ... Các loại Linh Ngọc này sẽ có hiệu ứng hào quang đặc biệt sau khi trang bị.

 


Hào quang Linh Ngọc từ Hắc Ám Thần Tướng

 

2. Cách thức sử dụng:

 

Sau khi có được Linh Ngọc, tiến hành trang bị bằng cách kéo thả vào trang bị yêu đới, bằng cách này Linh Ngọc sẽ được liên kết với yêu đới và tăng sức mạnh cho bản thân.

 

 

Khi cần tháo gỡ liên kết, có thể tìm đến Thần Tiên Gia Gia để nhờ ông ta giúp gỡ (sử dụng Alt+G để giao trang bị).

 

3. Tăng cấp Linh Ngọc:

 

Cấp độ của Linh Ngọc sẽ được tăng khi điểm Hồn Lực của Linh Ngọc gia tăng. Điểm Hồn Lực sẽ được bổ sung khi sử dụng Hồn Thạch, Nguyên Hồn lên Linh Ngọc.

 

 

Hiện tại có các cách sau để sở hữu Hồn ThạchNguyên Hồn (Một số cách khác sẽ được cập nhật trong tương lai):

- Nhận nhiệm vụ Thu Phục Yêu Ma tại Nội Chính Quan của các nước, nhiệm vụ có thể thực hiện theo đội nhóm và mỗi ngày một lần. Hoàn thành sẽ nhận được 1 viên Hồn Thạch.

- Đánh bại Thủ Lĩnh của đám Đoạt Bảo Mã Tặc xuất hiện vào các ngày cuối tuần, mỗi lần đánh bại hắn sẽ nhận được 1 viên Hồn Thạch.

- Đánh bại Hổ Vương tại Trường Bạch Thiên Trì, thành công hạ gục hắn sẽ nhận được 1 viên Nguyên Hồn.

- Đánh bại Hắc Ám Thần Tướng xuất hiện vào chủ nhật tại Địa Ngục Ma ĐạoThiên Ngoại Ảo Cảnh, thành công hạ gục hắn sẽ nhận được 1 viên Nguyên Hồn.

 

Ngoài ra, nếu cần rút về điểm Hồn Lực của Linh Ngọc đang sử dụng để chuyển sang một Linh Ngọc khác, cũng có thể tìm đến Thần Tiên Gia Gia, ông ta sẽ giúp thu hồi lại điểm Hồn Lực và chuyển thành Hồn Thạch (sử dụng Alt+G để giao Linh Ngọc).

 

(Thất Quốc Tổng Quản)