Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc

Thay đổi hoạt động Đoạt Bảo Mã Tặc
sau ngày 6/2/2024

Sau đây là một số điều chỉnh của hoạt động ở máy chủ Doanh Chính sau đợt bảo trì ngày 06/02/2024 này:

1. Các Mã Tặc sẽ tập hợp lại
Mã Tặc trở nên đông hơn và hung hãn hơn, chúng sẽ đi theo nhóm và tập trung lại ở một khu vực duy nhất.
Vị trí xuất hiện là ngẫu nhiên và sẽ được thông báo bởi hệ thống.

2. Cấp độ của Mã Tặc
Các Mã Tặc sẽ có cấp độ phụ thuộc vào giới hạn cấp độ của máy chủ.

3. Thủ Lĩnh Mã Tặc
Thủ Lĩnh Mã Tặc giờ đây sẽ đồng hành cùng với đám tay sai của hắn, khiến chúng trở nên nguy hiểm bội phần. Thành công đánh bại thủ lĩnh sẽ nhận được phần thưởng phong phú.