Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
Bảo Trì Chiến Quốc ngày 05/04/2024


Chư vị bằng hữu thân mến,

 

Từ 06h00 đến 12h00 ngày 05/04/2024, hệ thống máy chủ game Chiến Quốc 2 sẽ được tạm ngưng phục vụ để bảo trì và cập nhật tính năng. Trong thời gian này, các bằng hữu sẽ không thể đăng nhập được vào thế giới Chiến Quốc.

 

Sau thời gian bảo trì, Chiến Quốc 2 sẽ có một số điều chỉnh và thay đổi sau:

 

- Khai mở sự kiện Chào Mừng Tân Binh.

- Giảm điểm kinh nghiệm yêu cầu để tăng cấp độ 90.

- Tăng điểm tu luyện nhận được khi nâng cấp kỹ năng cường hóa của bang phái.

- Tăng tỉ lệ thành công đến 100% khi nâng cấp trang bị bằng Trung Cấp Thiên Linh Thạch.

- Điều chỉnh vật phẩm nhập môn và bí kíp, có thể học kỹ năng môn phái và bang phái đến cấp độ 100, không còn giới hạn bởi cấp độ nhân vật.

- Khi tiến hành vứt bỏ vật phẩm Nhập Môn, Bí Kíp, Cường Hóa sẽ nhận được Trang Sách Cũ, thu thập 10 Trang Sách Cũ có thể ghép thành 1 sách Bí Kíp ngẫu nhiên.

 

Mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp ủng hộ của chư vị bằng hữu.

 

(Thất Quốc Tổng Quản)