Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc

 

Hướng Dẫn Ngự Hồn Bảo Thú

 

Ngự Hồn là một kỹ thuật mới có thể giúp Bảo Thú tạm thời gia tăng thuộc tính cho chủ nhân dựa vào chỉ số của chính mình.

 

Điều kiện Ngự Hồn:

- Nhân vật cần có cấp độ 95 trở lên và Bảo Thú cần có cấp độ 70 trở lên.

- Để tiến hành Ngự Hồn Bảo Thú, cần có vật phẩm Ngự Hồn Lệnh, có thể tìm mua được tạp Chủ Tiệm Tạp Hóa Chu Quốc.

 

Mô tả chức năng:

- Sau khi sử dụng Ngự Hồn Lệnh, các thuộc tính Khí Huyết, Ma Lực, Phòng ThủTấn Công của Bảo Thú sẽ được chuyển cho chủ nhân theo một tỉ lệ nhất định. Gia tăng thuộc tính Bảo Thú sẽ đồng thời gian tăng lượng thuộc tính chủ nhân nhận được.

- Mỗi thuộc tính gia tăng cho chủ nhân cần bản thân Bảo Thú có tối thiểu 1000 điểm, sau khi đáp ứng điều kiện sẽ chuyển một phần thuộc tính cho chủ nhân.

- Bảo Thú sau khi Ngự Hồn sẽ tự động được thu về, tái triệu hồi Bảo Thú sẽ đồng thời hủy trạng thái Ngự Hồn.

 

Thời gian hiệu lực:

- Trong thời gian Ngự Hồn, mỗi 10 giây sẽ tự động tiêu hao 5 điểm thể lực, khi thể lực về 0 sẽ tự động hủy trạng thái này. Ngoài ra cũng không thể sử dụng các vật phẩm hồi phục thể lực trong thời gian hiệu quả Ngự Hồn đang kích hoạt.