Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
Bảo Trì Chiến Quốc ngày 15/12/2023


Chư vị bằng hữu thân mến,

 

Từ 06h00 đến 12h00 ngày 15/12/2023, hệ thống máy chủ game Chiến Quốc 2 sẽ được tạm ngưng phục vụ để bảo trì và cập nhật tính năng. Trong thời gian này, các bằng hữu sẽ không thể đăng nhập được vào thế giới Chiến Quốc.

 

Sau thời gian bảo trì, Chiến Quốc 2 sẽ có một số điều chỉnh và thay đổi sau:

 

- Khai mở sự kiện Giáng Sinh 2023.

- Cập nhật thử nghiệm chức năng Bày Bán offline. Người chơi sau khi mở cửa hàng Bày Bán và rời khỏi trò chơi, nhân vật vẫn sẽ tiếp tục được duy trì trạng thái cửa hàng trong 8 giờ. Yêu cầu có hiệu quả gói VIP, đồng thời cửa hàng phải còn ít nhất 1 vật phẩm.

 

Mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp ủng hộ của chư vị bằng hữu.

 

(Thất Quốc Tổng Quản)