Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
Bảo Trì Chiến Quốc ngày 17/11/2023


Chư vị bằng hữu thân mến,

 

Từ 08h00 đến 10h30 ngày 17/11/2023, hệ thống máy chủ game Chiến Quốc 2 sẽ được tạm ngưng phục vụ để bảo trì và cập nhật tính năng. Trong thời gian này, các bằng hữu sẽ không thể đăng nhập được vào thế giới Chiến Quốc.

 

Sau thời gian bảo trì, Chiến Quốc 2 sẽ có một số điều chỉnh và thay đổi sau:

 

- Khai mở sự kiện khiêu chiến Môn Phái Tinh Anh Đệ Tử.

- Mở giới hạn rèn trang bị bằng Đoạn Thạch đến 6 sao ở máy chủ Tân Binh.

 

Mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp ủng hộ của chư vị bằng hữu.

 

(Thất Quốc Tổng Quản)