Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
Bảo Trì Chiến Quốc ngày 10/11/2023


Chư vị bằng hữu thân mến,

 

Từ 06h00 đến 12h00 ngày 10/11/2023, hệ thống máy chủ game Chiến Quốc 2 sẽ được tạm ngưng phục vụ để bảo trì và cập nhật tính năng. Trong thời gian này, các bằng hữu sẽ không thể đăng nhập được vào thế giới Chiến Quốc.

 

Sau thời gian bảo trì, Chiến Quốc 2 sẽ có một số điều chỉnh và thay đổi sau:

 

- Cập nhật phó bản tuần Phá Thiên Tháp.

- Cập nhật chức năng nâng cấp và gia cường trang bị bằng Thiên Linh Thạch.

- Cập nhật bổ sung chức năng nâng cấp trang bị tử kim 55-65 tại Âu Trị Tử.

- Sửa một số lỗi được ghi nhận.

 

Mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp ủng hộ của chư vị bằng hữu.

 

(Thất Quốc Tổng Quản)