Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
Bảo Trì Chiến Quốc ngày 06/02/2024


Chư vị bằng hữu thân mến,

 

Từ 06h00 đến 12h00 ngày 06/02/2024, hệ thống máy chủ game Chiến Quốc 2 sẽ được tạm ngưng phục vụ để bảo trì và cập nhật tính năng. Trong thời gian này, các bằng hữu sẽ không thể đăng nhập được vào thế giới Chiến Quốc.

 

Sau thời gian bảo trì, Chiến Quốc 2 sẽ có một số điều chỉnh và thay đổi sau:

 

- Khai mở sự kiện Tết Nguyên Đán 2024.

- Cập nhật vật phẩm mới Linh Ngọc và hệ thống liên quan.

- Điều chỉnh hoạt động Đoạt Bảo Mã Tặc, chi tiết xem tại đây.

- Điều chỉnh thời gian hoạt động chiến trường Trường Bình, chiến trường chỉ mở trong thời gian từ 14:00 đến 16:00 và 19:00 đến 22:00 thứ 3, 5, 7 và chủ nhật. Điểm chiến tích nhận được sau điều chỉnh sẽ được nhân đôi.

- Điều chỉnh cơ chế thưởng điểm chiến tích Trường Bình. Loại bỏ điểm thưởng cơ bản khi kết thúc trận, tăng điểm thưởng nhận được khi tham gia đánh bại tướng lĩnh phe địch.

 

Mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp ủng hộ của chư vị bằng hữu.

 

(Thất Quốc Tổng Quản)