Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
Bảo Trì Chiến Quốc ngày 14/06/2024


Chư vị bằng hữu thân mến,

 

Từ 06h00 đến 12h00 ngày 14/06/2024, hệ thống máy chủ game Chiến Quốc 2 sẽ được tạm ngưng phục vụ để bảo trì và cập nhật tính năng. Trong thời gian này, các bằng hữu sẽ không thể đăng nhập được vào thế giới Chiến Quốc.

 

Sau thời gian bảo trì, Chiến Quốc 2 sẽ có một số điều chỉnh và thay đổi sau:

 

- Khai mở hoạt động Tề Gia Bí Đạo.

- Sửa lỗi hiệu quả làm chậm tốc độ tấn công của Đóng Băng không hiệu lực với tấn công xạ kích.

- Điều chỉnh giảm hiệu quả miễn sát thương người chơi của triệu hồi thú từ Phong Thi Phù.

- Điều chỉnh hoàn trả lại khả năng bạo kích cho hiệu quả bỏ qua nội kháng từ kỹ năng Ngự Kiếm Quyết của Thục Sơn.

 

Mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp ủng hộ của chư vị bằng hữu.

 

(Thất Quốc Tổng Quản)