Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc

Lễ Hội Câu Cá

 

Thời gian sự kiện: Bắt đầu từ 12h00 ngày 10/05 đến 22h00 ngày 19/05/2024.

 

Điều kiện tham gia: Nhân vật cấp độ 20 trở lên.

 

Hình thức sự kiện:

 

Trong thời gian sự kiện, người chơi có thể đến bản đồ Thủy Tạ Hoa Đô tại Tề Quốc để tiến hành Câu Cá (Kỹ năng Câu Cá trong mục Cơ Bản > Động Tác).

 

Khi Câu Cá cần vật phẩm Mồi Câu, có thể nhận được thông qua đánh bại Chiến Quốc Tống Bảo Tiểu Yêu hoặc Đoạt Bảo Mã Tặc, ngoài ra cũng có khi thể nhận được khi tiêu diệt quái vật, giới hạn 10 cái mỗi ngày.

 

Câu Cá thành công sẽ nhận được một số điểm Kinh Nghiệm, Ngân Lượng và có cơ hội câu được một số vật phẩm giá trị.

 

(Thất Quốc Tổng Quản)