Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc

Thu Thập Tứ Sắc Ngọc

 

Thời gian sự kiện: Bắt đầu từ 12h00 ngày 08/03 đến 22h00 ngày 14/03/2024.

 

Điều kiện tham gia: Nhân vật cấp độ 60 trở lên.

 

Hình thức sự kiện:

 

Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày khi người chơi hoàn thành 10 lần nhiệm vụ Sư Môn, 10 lần nhiệm vụ Sư Gia và 1 lần nhiệm vụ Vận Tiêu đầu tiên đều sẽ nhận được 1 viên Ngọc Thạch phẩm chất ngẫu nhiên. Ngoài ra cũng có thể nhận được Ngọc Thạch khi tiêu diệt Tống Bảo Tiểu Yêu, Đoạt Mã Bảo Tặc và các BOSS thế giới Uy Võ Đại Tướng, Âm Gian Phản Đồ, Hổ Vương, Hắc Ám Thần Tướng.

 

Đồng thời trong thời gian sự kiện, tại cửa hàng Trân Bảo Khố sẽ mở bán Bách Bảo Rương với giá 6 Kim Bảo, sử dụng sẽ có tỉ lệ nhận được Ngọc Thạch và các loại vật phẩm khác.

 


Bách Bảo Rương

 

Mang các Ngọc Thạch nhận được đến giao cho Thương Nhân Thần Bí tại Chu Quốc (278,155) thông qua Alt+G để nhận được điểm tích lũy tương ứng phẩm chất Ngọc Thạch. Điểm tích lũy có thể dùng để đổi lấy một số vật phẩm giá trị.

 

(Thất Quốc Tổng Quản)