Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc

Khiêu Chiến Môn Phái Tinh Anh Đệ Tử

 

Thời gian sự kiện: Bắt đầu từ 10h00 ngày 17/11 đến 24h00 ngày 23/11/2023.

 

Điều kiện tham gia: Nhân vật cấp độ 60 trở lên.

 

Hình thức sự kiện:

 

Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày từ 10:00 đến 24:00 sẽ xuất hiện một Tinh Anh Đệ Tử tại thất đại môn phái và nhận khiêu chiến với tất cả người chơi tại Kênh 2.

 

Thời Gian Địa Điểm
17/11/2023 Doanh Trại Chu Quốc (172, 77)
18/11/2023 Mao Sơn (261, 173)
19/11/2023 Vân Mộng Cốc (110, 23)
20/11/2023 Đào Nguyên Thôn (84, 73)
21/11/2023 Thục Sơn (203, 152)
22/11/2023 Côn Luân Sơn (124, 128)
23/11/2023 Trang Viện Đường Môn (94, 118)

 

Để khiêu chiến với các Tinh Anh Đệ Tử cần đến Môn Phái Khiêu Chiến Lệnh, có thể nhận được sau khi hoàn thành 10 nhiệm vụ Sư Môn đầu tiên mỗi ngày. Đồng thời cần thành lập tổ đội tối thiểu 3 thành viên mới có thể tiến hành khiêu chiến.

Lưu ý: Khiêu chiến có độ khó cao, kiến nghị cần có môn phái Vân Mộng Cốc trong tổ đội.

 

Hoàn thành khiêu chiến sẽ nhận được lượng lớn điểm kinh nghiệm cùng một số vật phẩm quý hiếm. Đặc biệt sẽ có cơ hội nhận được vật phẩm Môn Phái Bí Lệnh, giúp gia tăng chỉ số và mở khóa cảnh giới kỹ năng mới.

 

 

 

 

Ngoài ra, trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ Sư Môn cũng sẽ nhận được x2 phần thưởng, trong ngày thứ 7 và chủ nhật sẽ nhận được đến x4 phần thưởng.

 

(Thất Quốc Tổng Quản)