Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc

Sự kiện Chào Mừng Tân Binh

 

Quý bằng hữu thân mến,

 

Để chào mừng các người chơi ở máy chủ Tân Binh chuyển đến máy chủ Doanh Chính, Chiến Quốc sẽ có các hoạt động như sau:

 

1. Pháo Hoa Chào Mừng

 

Thời gian: Từ 12:00 ngày 05/04 đến 22:00 ngày 11/04/2024.

 

Điều kiện tham gia: Nhân vật ở máy chủ Doanh Chính cấp độ 61 và có ít nhất 3 kỹ năng cấp độ 50 trở lên.

 

Địa điểm: Nội thành Chu Quốc.

 

Trong thời gian sự kiện, người chơi có thể nhận miễn phí các Pháo Hoa Chào Mừng tại giao diện Chiến Quốc Bảo Điển.

 

- Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng tối đa 20 Pháo Hoa, thời gian giãn cách giữa mỗi lần sử dụng là 1 phút.

 

Khi người chơi sử dụng Pháo Hoa sẽ nhận một lượng điểm kinh nghiệm lớn, có thể lựa chọn tiêu hao ngân lượng để gia tăng điểm kinh nghiệm thu được.

 

2. Đạo Tặc Thần Bí

 

Thời gian: Từ 12:00 ngày 05/04 đến 24:00 ngày 11/04/2024.

 

Điều kiện tham gia: Nhân vật ở máy chủ Doanh Chính.

 

Địa điểm: Ngẫu nhiên tại ngoại thành các nước kênh 2.

 

Sự kiện diễn ra vào các thời điểm: 10:00 - 15:00 - 19:00 - 22:00 trong ngày

 

Trong thời gian này, khi các anh hùng đang bận rộn chào đón tân binh mới, một đám Đạo Tặc Thần Bí không biết từ đâu xuất hiện, trộm đi rất nhiều báu vật từ quốc khố nước Chu, báo hại Chu Vương phải đau đầu tìm cách xử lý.

 

Khi Đạo Tặc Thần Bí xuất hiện, các bằng hữu có thể tìm thấy chúng tại ngoại thành các nước, đánh bại chúng sẽ có thể thu về các vật phẩm đã bị chúng đánh cắp. Tuy nhiên, đám Đạo Tặc này rất giỏi thuật dịch chuyển, khi tấn công không cẩn thận sẽ để chúng tẩu thoát mất, có thể dùng Phong Ma Luân mua được tại Trân Bảo Khố để dễ dàng bằng giữ chúng hơn.

 

Vật phẩm có thể thu được:

- Bảo Để Phù

- Hồn Thạch

- Đoạn Thạch ngẫu nhiên

- Tinh Thạch ngẫu nhiên

- Dược Phẩm Cao Cấp ngẫu nhiên

 

Ngoài ra, Chu Vương đã tiến hành treo thưởng, bất kỳ vị anh hùng nào có thể đánh bại được 300 tên Đạo Tặc Thần Bí, đều sẽ có thể đến gặp Thất Quốc Tổng Quản để tiến hành nhận thưởng. Phần thưởng gồm 1000 vạn điểm kinh nghiệm, 6 vạn điểm tiềm năng và 1 cái Bảo Để Phù.

 

3. Nhân Đôi Kinh Nghiệm

 

Thời gian: Từ 12:00 ngày 05/04 đến 24:00 ngày 05/05/2024.

 

Điều kiện tham gia: Nhân vật ở máy chủ Doanh Chính.

 

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi tiêu diệt quái vật đều sẽ nhận được thêm gấp bội điểm kinh nghiệm. Hiệu quả gia tăng kinh nghiệm từ sự kiện này không cộng dồn với hiệu quả nhân đôi kinh nghiệm cuối tuần.  

 

(Thất Quốc Tổng Quản)